Týdenní plány

Týden 29.5.2023 - 2.6.2023

Český jazyk a literatura

Vyučující Tomáš Brettl

Jan Amos Komenský - život a dílo

Německý jazyk

Vyučující Blanka Liborová

Procvičování probrané látky prostřednictvím her

Vyučující Iveta Číhalová

téma - Speisekarte - pokračujeme v rozhovorech - Im Restaurant
výroba jídelních lístků - viz příloha

Matematika

Vyučující Jana Kerzelová

Závěrečná práce - pondělí 29.5.
Grafy přímé a nepřímé úměrnosti (PS Aritmetika)

Poznámka

Týdenní DÚ č. 25 - termín odevzdání: 30.5.
Portfolio viz odkaz

Informatika

Vyučující Tomáš Titěra

Scratch - závěrečný projekt Shakespeare.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ HOTOVÉHO PROJEKTU: Pondělí 12.6. do půlnoci

Dějepis

Vyučující Miroslav Kotrs

Televizní reportáž

Poznámka

Shrnutí učiva sedmé třídy v dějepisu pomocí televizní reportáže.
Termín odevzdání - 1. června

Přírodopis

Vyučující Jan Mazůrek, Jakub Holec

Rostliny

Poznámka

Určování kvetoucích rostlin podle určovacího klíče
bude doplněno

Fyzika

Vyučující Petr Holub

Práce se světlem: Přinést 2 prázdné ruličky od toaletního papíru, nebo od papírových utěrek

Hudební výchova

Vyučující Dalibor Havlíček

Český hudební romantismus

Poznámka

1. Fidlovačka, aneb žádný hněv a žádná rvačka - zpěvohra, ze které pochází naše státní hymna
2. Bedřich Smetana: symfonická báseň Vltava
3. Antonín Dvořák: symfonie Z Nového světa (a další díla)

Tělesná výchova

Vyučující Martin Skýva

Hodiny tělesné výchovy probíhají za příznivého počasí venku - vhodné oblečení a obuv na ven.
Čtvrtek - sportovní den.