Týdenní plány

Týden 26.9.2022 - 30.9.2022

Český jazyk a literatura

Vyučující Veronika Valínová

Jazykové rodiny

Vyučující Veronika Valínová, Tomáš Brettl

Literatura:
1. Hrdinský epos: král Artuš

Anglický jazyk

Vyučující Martina Macháčková

Present continuous

Poznámka

SB p.100,101
WB p. 62,63

Německý jazyk

Vyučující Iveta Číhalová

barvy, čísla do 100, měsíce

Vyučující Iveta Číhalová

barvy, čísla do 100, měsíce

Vyučující Iveta Číhalová

barvy, čísla do 100, měsíce

Matematika

Vyučující Jana Kerzelová

Zlomky a smíšená čísla
Zlomky - rozšiřování, krácení, porovnávání

Poznámka

TDÚ č. 1 - odevzdat 27.9.
Test (desetinná čísla, zlomky - jejich znázornění, hodnota)

Informatika

Vyučující Tomáš Titěra

Vyhledávání na internetu: procvičování, samostatná práce v hodině

Poznámka

POKUD CHYBÍŠ: V teams se objeví zadání - opakování z minulých hodin. Zpracuj a odevzdej v termínu.

Zeměpis

Vyučující Jan Mazůrek

Státy a jejich hranice
- jak vznikne stát?
- co jsou to hranice
- státní zřízení

Vyučující Jan Mazůrek

Státy a jejich hranice - opakování
Zámořské objevy - Objevení Ameriky

Přírodopis

Vyučující Jan Mazůrek, Jakub Holec

Biodiverzita obratlovců - světové biomy

Hudební výchova

Vyučující Pavel Rudolf Plasche

Počátky hudby, středověk, Gregoriánský chorál
Renesanční hudba, vznik varhan, vznik nototisku

Poznámka

Předmět HV je v 7. ročníku (2022/2023) na téma:
1. čtvrtletí = Od počátků hudby až po Baroko
2. čtvrtletí = Hudební Klasicismus
3. čtvrtletí = Hudební Romantismus
4. čtvrtletí = Hudba 20. století

Výtvarná výchova

Vyučující Kateřina Círová

Románské umění - ikony .
Proces tvorby středověkých ikon a jejich symbolika.

Poznámka

Opozdilci si donesou podepsaná pravidla pro hodnocení.

Dramatická výchova

Vyučující Pavel Rudolf Plasche

Okruh vlastní samoty vs. vnímání sebe sama, prostoru a ostatních ve skupině.

Svět práce - pěstitelství

Vyučující Vít Beran, Helena Vaňková

Podzimní práce na zahradě

Poznámka

Prosím, počítejte s tím, že budeme hodně pracovat venku na zahradě – proto přezutí a dobré oblečení. Čekají nás cibuloviny, pletí záhonů, úprava dřevin ... Při špatném počasí (déšť) budeme pečovat o rostliny uvnitř školy a čeká nás i trocha teorie.