Týdenní plány

Týden 19.2.2024 - 23.2.2024

Český jazyk a literatura

Vyučující Kateřina Matoušová

Druhy vět podle postoje mluvčího

Německý jazyk

Vyučující Iveta Číhalová

školní pomůcky, předměty - rozvrh hodin, řadové číslovky

Vyučující Petra Horáková

4.lekce Tagesprogramm

Matematika

Vyučující Martin Skýva

Racionální čísla - operace násobení a dělení
Čtvrtek - desetiminutovka racionální čísla - sčítání a odčítání

Poznámka

Dobrovolný týdenní domácí úkol č. 17 - termín odevzdání ve středu po LVZ
Kapitoly portfolia Shodnost a Celá čísla - termín odevzdání v týdnu po LVZ

Informatika

Vyučující Kateřina Matoušová, Tomáš Titěra

Scratch - vlastní bloky. Učebnice kapitola 3, snímky 4 - 11. Až budeš na snímku 6 a budeš mít vytvořené cesty k alespoň 3 místům ve městě, přivolej učitele, zkontroluje ti práci.

Poznámka

POKUD CHYBÍŠ: pracuj dle instrukcí. Až splníš úkol popsaný výše, pošli screenshot se scénáři s vlastními bloky k alespoň třem místům učiteli, získáš známku za aktivitu v hodině.

Výchova k občanství a zdraví

Vyučující Miroslav Kotrs

Světová náboženství

Poznámka

- Opakování velkých náboženství (Kahoot)
- Nová náboženská hnutí (Sekty)

Dějepis

Vyučující Kateřina Matoušová

Práce s aplikací HistoryLab

Poznámka

Čím mohly být ženy ve středověku? Proč tančili s kostlivci?

Zeměpis

Vyučující Jan Mazůrek

Jižní Amerika, Státy Jižní Evropy

Přírodopis

Vyučující Jakub Holec

Praktika - plazi

Poznámka

Stanoviště na různé skupiny plazů - krokodýli, hadi, želvy, ještěři

Fyzika

Vyučující Hana Hollanová

Kapaliny

Tělesná výchova

Vyučující Martin Skýva

Atletika - skok vysoký