Týdenní plány

Týden 9.5.2022 - 13.5.2022

Anglický jazyk

Vyučující Lenka Kmeťová

Unit 8 - See the world
Asking for and giving directions
Going to for future plans - Introduction

Poznámka

Student's Book pages 149 - 150
Workbook pages 93 - 95

Německý jazyk

Vyučující Iveta Číhalová

rozhovory v restauraci
téma jídlo viz příloha

Vyučující Šárka Trojanová

V květnu dokončíme téma "Mein Tagesablauf" a začneme nové téma "Essen".

Matematika

Vyučující Hana Hollanová

Postupný poměr
Přímá úměrnost
Zvětšování, zmenšování a rozdělování úsečky dle poměru

Poznámka

Týdenní úkol bude na umíme matiku
Rýsovací potřeby si vezměte na všechny hodiny (trojúhelník s ryskou a kružítko)
Test tento týden nebude
Souhrnná písemka bude 17.5. a bude obsahovat procenta, promile, výpočet obsahu a objemu kvádru, kruhový diagram, zakreslení souřadnic (x,y).

Informatika

Vyučující Jakub Zvěřina, Tomáš Titěra, Ondřej Nejedlý

Scratch - komunikace postav přes bubliny, ovládání více postav. Kapitola 5, snímky 12 - 18.

Dějepis

Vyučující Ondřej Nejedlý

- 10.05. projekce třídních projektů: Shortfilms na zámořské objevy (viz zadání v MS Teams)
- Dokončení tématu zámořských objevů

Fyzika

Vyučující Jana Kerzelová

Rovnováha na páce

Svět práce - pěstitelství

Vyučující Vít Beran, Helena Staňková

Pěstitelství zahajujeme na zahradě.

Poznámka

Čeká nás postupně úprava záhonů, předpěstování sadby, budeme sázet cibuloviny, jiřinky... a vysévat zeleninu a květiny. Budeme pracovat na zahradě, tedy nezapomeňte na správné oblečení, přezutí, pracovní rukavice a podobně.