Týdenní plány

Týden 23.5.2022 - 27.5.2022

Německý jazyk

Vyučující Šárka Trojanová

V květnu dokončíme téma "Mein Tagesablauf" a začneme nové téma "Essen".

Vyučující Iveta Číhalová

práce v pracovních sešitech - PS str.49/13b, 50/14, 51/18, 52/1,2, 53/5,7,8, 56/3,4,
do konce května pošlete ta videa Meine Familie

Matematika

Vyučující Hana Hollanová

Přímá úměra - slovní úlohy a grafy, možné postupy
Nepřímá úměra - úvod
Hra - opakování různých témat
Geometrie - ve čtvrtek - sítě hranolů, úlopříčky

Poznámka

* týdenní úkol na umíme matiku
* test - Poměry - krácení a rozširování, změna v poměru (středa 7.B, čtvrtek 7.C, pátek 7.A)

Informatika

Vyučující Tomáš Titěra

Scratch - ověření, co už umíme

Vyučující Jakub Zvěřina, Tomáš Titěra, Ondřej Nejedlý

Scratch - závěrečný projekt. Instrukce na stránce předmětu.

Dějepis

Vyučující Ondřej Nejedlý

Nástup Jagellonské dynastie v Čechách
- Vladislav Jagellonský
- Ludvík Jagellonský

Přírodopis

Vyučující Helena Staňková

čeledi rostlin - prezentace žáků

Fyzika

Vyučující Jana Kerzelová

Jednoduché stroje - Kladka

Poznámka

Laboratorní práce - Rovnováha na páce

Svět práce - pěstitelství

Vyučující Vít Beran, Helena Staňková

Pěstitelství zahajujeme na zahradě.

Poznámka

Čeká nás postupně úprava záhonů, předpěstování sadby, budeme sázet cibuloviny, jiřinky... a vysévat zeleninu a květiny. Budeme pracovat na zahradě, tedy nezapomeňte na správné oblečení, přezutí, pracovní rukavice a podobně.