Týdenní plány

Týden 2.5.2022 - 6.5.2022

Třídnická hodina

Vyučující Jan Mazůrek, Jakub Holec

Projektový týden Aktivní občanství - v pondělí se od třídních učitelů nebo na webu projektu dozvíš, v jakém jsi týmu. Pozorně si přečti informace k tvému projektu a nezapomeň ve středu 4. května donést podepsaný informační list.

Poznámka

Pokud informační list náhodou ztratíš, požádej o něj třídního učitele.

Český jazyk a literatura

Vyučující Kateřina Matoušová

Literatura - test - Umíme pojmenovat jednotlivé prvky BÁSNÍ? Při přípravě nám pomůže pracovní list.

Matematika

Vyučující Jana Kerzelová

Obsah trojúhelníku
Výšky v trojúhelníku

Poznámka

TDÚ - termín odevzdání - úterý 3.5.

Informatika

Vyučující Jakub Svatoš, Radek Ivanov

Excel

Přílohy

Psaní všemi deseti

Vyučující Gabriela Nováková

S2 - pokračování v psaní v programu ATF, zadán DÚ na procvičení znaku E - termín odevzdání úkolu 10.5.
S1 - není výuka z důvodu konání Týdne aktivního občanství, v dalším týdnu bude psán test a zadán DÚ

Dějepis

Vyučující Kateřina Matoušová

Útok na Řím - Ve 3. století př.n.l. byl Řím významnou mocností, ale nechybělo mnoho a jediný muž jej srazil na kolena.

Zeměpis

Vyučující Jan Mazůrek

Podnebí
- co je podnebí
- faktory ovlivňující podnebí
- klimatická změna