4 ABC Week 36

Publikoval Petra Wernischová
Datum 29.4.2022
4  ABC Week  36

Cíl 36: Přemýšlím o  projektu o zvířeti podle své volby / V projektu  použiji slovíčka a větné fráze podle Sb. Pg. 116-129,  jejich překlad najdu  v příloze. 

Zvíře si vyberu v jazykovém průvodci languageguide zde:  anguageguide  

Mohu zde procvičovat stará i učit se nová slovíčka podle své vlastní volby, třeba si i zopakovat abecedu a spelling některých slov.

 

Podrobnosti projektu: 

Popisuji vybrané zvíře podobně jako ve SB 126/1 nebo  na straně 129.

V projektu použiji sloveso být = to be, mít=have got a umět=can.

Nemusím / ale mohu/ použít sloveso live=žít.

Projekt vypracuji na papír s fotkami nebo vlastními obrázky.

Nabídka tisku obrázků po zaslání na mail petra.wernischova@zskunratice.cz

Vypracování, konzultace a prezentace projektu bude probíhat ve škole následující týden.

--------------------------------------------

Domácí příprava/ určena k procvičování a k vypisování nových slovíček, které mohu použít/

Nápomocné video k vypracování, dokoukej až do konce!

describing animals

Hry a písničky k procvičení sloves:

baamboozle

song to be=být

wordwall to be = být

song have got=mít

wordwall have got

have got has got

wordwall.english/has-got-have-got-answers

 

Pomocná videa a hry ke splnění cíle projektu:

wordwall animals

wordwall wheel

wordwall can-cant

jump like a kangaroo wheel

 

animal parts

animals have/got/  u tohoto videa se používá sloveso mít= have got bez got. 

 

pets

adjectives describing animals

mini projects

guessing game

 

Soubory ke stažení