Bakalářské práce

Publikoval Michal Zeidler
Datum 26.5.2023

Na této stránce naleznete 2 kategorie informací. Obecné informace k BP, termíny, náš postup a níže na stránce dokumenty, které jsou s BP propojeny.

Informace a dokumenty budeme průběžně doplňovat a aktualizovat.

 

Informace k BP

 

Harmonogram

Do 1. 3. 

 • Mám vytvořenou myšlenkovou mapu na vybrané téma. 
 • Učitelský checkpoint 

Do 24.3. 

 • Mám podrobně promyšlenou praktickou část práce. 
 • Mám sepsáno, jak budu postupovat v praktické části. 
 • Učitelský checkpoint 

Do 31.3. 

 • Mám napsaný úvod. 
 • Učitelský checkpoint. 

Do 31.3. 

 • Mám sehnané alespoň dva tištěné zdroje. Pokud ne, volím jiné téma nebo kontaktuji učitele. 
 • Tištěný zdroj může být kniha nebo časopis, okopírovaná část knihy...  

Do 21.4. 

 • Mám vypsané informace ze zdrojů. 
 • Mám napsané alespoň dvě kapitoly práce (teoretická část). 
 • Konzultoval/a jsem svůj postup s učitelem. 

Do 17. 5.

 • Odevzdám finální verzi práce k tisku.

17. 5. - 2. 6.

 • Pracuji na prezentaci k obhajobě.
 • Každý žák si vyzkouší odprezentovat před třídou.

Do 28.5.

 • Termín odevzdání prezentace k obhajobě BP 

5. 6.

 • Obhajoby bakalářských prací

 

 

Obsah BP

Práce musí obsahovat obsah, úvod (minimálně půl A4), teoretickou část členěnou do kapitol, praktickou část včetně hypotézy a závěru.

Doporučený rozsah BP je 10 stran.

 

 

Dokumenty ke stažení (tisku)

 

Bakalářská práce - šablona

Pokyny pro tvorbu BP na počítači

Praktická část BP - pracovní list

Pravidla citování