TDÚ a domácí příprava

Publikoval Šárka Popelková, Michal Zeidler
Datum 2.3.2023

 

Procvičování

Mnoho cvičení vhodných na procvičování učiva najdete na portálu UMIME TO, kam máte přístup. Po přihlášení najdete na NÁSTĚNCE mnoho doporučených cvičení k aktuálním tématům z ČJ i M.

Na této stránce najdete další odkazy a vhodná místa k učení. 

Aktuální témata:

MATEMATIKA

Písemné násobení (pod sebou): https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=6368e50a91418 

Písemné dělení dvouciferným číslem: https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php 

Velká čísla - zápis: https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

Velká čísla - zaokrouhlování: http://www.brumlik.estranky.cz/file/586/zaokrouhlovanictyri.htm 

Slovní úlohy: https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=6368e54d1fe81 

 

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovná slova: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-vyjmenovana-slova/cviceni-b-l-m-p-s-v-z.html 

Koncovky podstatných jmen: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-jmen/pravopisny-trenazer-rod-stredni-zensky-muzsky/cviceni.html 

Stavba slova: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/stavba-slova-5/stavba-slova/cviceni.html 

Předpony: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-predpony/cviceni1.html 

Skupiny bje/bě, vje/vě: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-predpony/cviceni2.html 

Slovesa: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm 

Shoda přísudku s podmětem: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD+jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek&topic=01.+Shoda+p%C5%99%C3%ADsudku+s+podm%C4%9Btem#selid

Slovní druhy: https://www.skolasnadhledem.cz/game/635 

 

SKN

Dějiny: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/ 

Různá témata: https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/1-stupen-zs 

 

DALŠÍ PROCVIČOVÁNÍ

Na těchto odkazech můžete dále procvičovat to, co vás baví, nebo to, co vám zrovna tolik nejde. Vždy si vyhledáte téma, které chcete.