DAROVACÍ SMLOUVA na financování párové výuky ve školním roce 2018/2019 - 3. ROČNÍK

Datum 4.7.2019

Informace, formuláře a vše související s uzavíráním darovacích smluv na párovou výuku pro 2. ročník ve školním roce 2018/2019.

 

Vážení rodiče i ostatní,

děkujeme vám za váš zájem o párovou výuku i ve 3. ročníku vašich dětí a za slíbenou finanční podporu. Na základě výsledku dotazníkové ankety a po rozhodnutí školy o zajištění párové výuky, si vám spolek Patron dovoluje poskytnout darovací smlouvu na financování párové výuky v příštím školním roce.

Protože od konání dotazníkové ankety uběhly skoro tři měsíce, nabízíme především těm z vás, kteří jste odevzdali dotazník přes recepci školy, možnost připomenout si výši slíbeného daru. Ty z vás, kteří jste zasílali dotazník elektronicky, prosíme nejprve o připomenutí si daru v emailové komunikaci. O tuto informaci můžete požádat přímo pí. Doležilovou e-mailem (veronika.dolezil(zavináč)centrum.cz).  

„Formulář“ smlouvy Vám poskytujeme opět elektronicky e-mailem, po Vašem dopravení vyplněné smlouvy do školy smlouvu podepíše i předsedkyně spolku Patron pí. Mazurová a podepsaný výtisk Vám připravíme do jednotlivých tříd na třídní schůzky 7. června 2018. Pokud by někdo potřeboval si převzít smlouvu jinak, kontaktujte, prosím, opět pí. Doležilovou.

Na rozdíl od doby letních prázdnin je v době školního roku eliminována hlavně situace, že by škola byla zavřená, popř. že by zastupující poštovní doručovatelé listovní zásilky vraceli jako nedoručitelné. Tím se také snažíme potlačit riziko ztráty smlouvy při doručování i při vrácení, protože se do procesu nezapojuje nikdo další. Smyslem je také mít vše na příští školní rok připraveno na konci tohoto školního roku, abyste mohli strávit prázdniny bez “školní” agendy.

Protože jsou děti vybaveny “školním" variabilním symbolem, který uvádíte na platbách např. na školní fond, pobytové akce, atd., používáme standardně k identifikaci tento školní VS. Jde o sedmimístné číslo začínající 2016 x(1 až 3) xx(1 až 50 i vyšší). Jiná čísla než tato, prosím, neuvádějte, nevedou k identifikaci.

Stejně jako v minulém roce vám poskytujeme e-amilem společně s „formulářem“ smlouvy v elektronické podobě i podrobný návod k vyplnění smlouvy. Přiloženou smlouvu můžete vyplnit všichni bez ohledu na to, zda hodláte nebo nehodláte poskytnutý finanční dar uplatnit jako tzv. slevu na dani. Smlouvu zasíláme ve dvou vzorech (vzor „RC“ a vzor „DIC“), v závislosti na daňových identifikátorech. Věříme, že stejně jako v minulém roce toto všichni úspěšně zvládnete. V případě potřeby čehokoli dalšího, nás, prosím, kontaktujte na adrese: patron.parovavyuka2016(zavináč)zskunratice.cz.

Dva výtisky smluv, prosím, doručte nejlépe do 24. května 2018 v uzavřeném neprůhledném obalu na recepci školy, abychom Vám je mohli připravit zpět do jednotlivých tříd na třídní schůzky.

 

Děkujeme Vám za spolupráci i důvěru,

Lýdie Mazurová, předsedkyně spolku Patron

Alena Marková a Veronika Doležilová