DAROVACÍ SMLOUVA na financování párové výuky ve školním roce 2020/2021 - 3. ROČNÍK

Datum 3.7.2020
DAROVACÍ SMLOUVA na financování párové výuky ve školním roce 2020/2021 - 3. ROČNÍK

Informace, formuláře a vše související s uzavíráním darovacích smluv na párovou výuku pro 3. ročník ve školním roce 2020/2021.

Vážení rodiče,

stejně jako v minulých letech zveřejňujeme i letos informace k uzavírání darovacích smluv na párovou výuku v příštím školním roce.

Děkujeme vám za váš zájem o párovou výuku i pro třeťáčky a za slíbenou finanční podporu. Na základě výsledku dotazníkové ankety a po rozhodnutí školy o zajištění párové výuky v příštím školním roce, vám spolek Patron poskytuje darovací smlouvu:

-   „Formulář“ smlouvy vám poskytujeme opět elektronicky, v případě potřeby využijte podrobný návod k vyplnění smlouvy, který je také přiložen.

-   Smlouvu můžete vyplnit všichni bez ohledu na to, zda budete nebo nebudete poskytnutý finanční dar uplatňovat jako tzv. slevu na dani. Smlouvu zasíláme ve dvou vzorech (vzor „RC“ a vzor „DIC“), v závislosti na vašich daňových identifikátorech.

-   Protože od konání dotazníkové ankety uběhly letos skoro čtyři měsíce, nabízíme především těm z vás, kteří jste odevzdali dotazník na recepci školy, možnost si připomenout výši slíbeného daru. O tuto informaci můžete požádat přímo pí. Doležilovou e-mailem (veronika.dolezil(zavináč)gmail.com). Ty z vás, kteří jste zasílali dotazník elektronicky, prosíme nejprve o připomenutí si daru ve vaši e-mailové komunikaci.

-   Variabilní symbol je shodný s číslem, který uvádíte na platbách např. na školní fond, pobytové akce, atd. Jde o sedmimístné číslo začínající 2018 x (1, 2, nebo 3 podle tříd A, B, nebo C) xx (1 až 50 i vyšší). Jiná čísla než tato, prosím, neuvádějte, nevedou k identifikaci.

-   Dva výtisky smluv doručte nejlépe do 16. června 2020  v uzavřené PAPÍROVÉ obálce nebo jiném PAPÍROVÉM neprůhledném obalu označeném slovy „párová výuka“, NE  V PLASTOVÉM, mnohdy i průhledném.

-   Protože má škola omezený provoz včetně vstupu do budovy, řiďte se pokyny pracovníků školy a počítejte i s případným posečkáním na místě. Paní recepční mají připravenou krabici pro vhazování smluv. Stejně jako loni můžete využít i zaslání poštou na adresu:

spolek PATRON, z.s.

(JUDr. Mazurová, Mgr. Doležilová)

Předškolní 420/5

148 00 Praha - Kunratice

-   Po podpisu smlouvy spolkem vás budeme informovat, smlouvu samotnou bychom vám vraceli po začátku školního roku. Pokud by někdo potřeboval si převzít smlouvu jinak, kontaktujte, prosím, opět pí. Doležilovou.

-   Finanční dar/jeho část poskytněte, prosím, nejlépe do konce června, pokud budete finanční dar poskytovat v několika částech, doporučujeme nastavit platební příkazy.

 

Opět se snažíme mít vše na příští školní rok připraveno na konci tohoto školního roku, abyste mohli strávit prázdniny nejlépe bez “školní” agendy.

 

Jestliže máte doma budoucího prvňáčka, vyčkejte prosím, dotazníkovou anketu k párovce budeme zahajovat opět na prvních třídních schůzkách rodičů budoucího 1. ročníku 10. června 2020.  

 

Věříme, že stejně jako v minulém roce toto všichni úspěšně zvládnete. V případě potřeby čehokoli dalšího, nás, prosím, kontaktujte na adrese: patron.parovavyuka2018(zavináč)zskunratice.cz.