Tato sekce obsahuje informace o párové výuce u dětí, které nastupují do 1. ročníku v ZÁŘÍ 2023. 

Po kliknutí na jednotlivé ročníky se Vám zobrazí katalog informací, které se k tomuto ročníku vztahují a které jsou během školního roku průběžně aktualizovány.

kontakt: patron.parovavyuka2023(zavinac)zskunratice.cz

Základní principy párové výuky ... aneb co je a k čemu slouží „párovka“

✔ párová výuka je dobrovolné rozhodnutí rodičů finančně podpořit ročník svých dětí při některých hodinách nadstandartním druhým učitelem
✔ párová výuka funguje na principu solidarity, kdy i děti, jejichž rodiče nepřispěli, využívají výhod párové výuky
✔ výše optimálního finančního daru je orientační, rodiče-dárci se mohou rozhodnout přispět více i méně, či nepřispět
✔ čím více rodiče-dárci přispějí, tím více hodin v podobě dvou učitelů děti získají
✔ pokud nebude vybrána v daném ročníku dostatečná částka, nebude moci být párová výuka ze strany školy zajištěna
✔ párová výuka neslouží k individuální péči o konkrétní děti, ale slouží mít intenzivnější výuku – možnosti více probrat či procvičit učivo

Více k jednotlivým principům najdete zde: