Týdenní plány

Týden 27.11.2023 - 1.12.2023

Třídnická hodina

Vyučující Tereza Doudová

-V pondělí 27.11. je uzavřena škola - info email od pana ředitele
- opatrujte své zdraví
- v příloze najdete linku hovoru z informativního odpoledne, děkuji všem zúčastněným za milé setkání!

Český jazyk a literatura

Vyučující Iveta Jeřábková

Podstatná jména - skloňování
Velká písmena - prověrka - úterý 28.11.

Matematika

Vyučující Hana Hollanová

Násobení a dělení des. čísel - opakování

Poznámka

Domácí úkol je na umíme matiku.

Geometrie - tento týden bude jen v rámci opravy domácího úkolu. Tedy první hodina matematika v týdnu.

Test bude v pátek - úhel - pojmenování, osa úhlu, rozdělení podle velikosti (ostrý, pravý, tupý, přímý, konkávní, plný). Podobné jako v domácím úkolu.

Do odkazů přidávám videa toho, co jsme ve škole dělali - pro připomenutí.

Informatika

Vyučující Jakub Svatoš, Radek Ivanov

Dvojková soustava

Psaní všemi deseti

Vyučující Gabriela Nováková

Psaní v programu ATF - lekce (lekce 4-6)
Zadání DÚ 2 - procvičení znaků R,U.
Termín odevzdání DÚ do 7.12.2023.

Dějepis

Vyučující Iveta Jeřábková

Mumifikace
Tutanchamon

Zeměpis

Vyučující Tereza Doudová

Planeta Země - model, zeměpisná síť, oběh kolem Slunce
Klíčová slova: mapa, globus, elipsoid, geoid, orientace na Zemi, rovnoběžky, poledníky, obratníky, stupně
PS 12 - 21 (přesně v ŠOL)

Přírodopis

Vyučující Tereza Doudová, Lucie Hamerská

Jednobuněčné vs. mnohobuněčné organismy
Od buňky k organismu - stupně organizace v mnohobuněčném organismu

Poznámka

portfolio je povinnou pomůckou předmětu

Výtvarná výchova

Vyučující Kateřina Círová

Pravěké jeskynní malby - smysl a význam pravěkých maleb, počátky umění
1. blok: příprava podkladu - imitace struktury kamene a povrchu jeskyně
2. blok: malba přírodními pigmenty a dalšími přírodními materiály - imitace pravěkých maleb
3. blok: film Altamira (2016) - příběh objevení jeskynních maleb v jeskyni Altamira v Kantábrii na severu Španělska