Týdenní plány

Týden 6.2.2023 - 10.2.2023

Týdenní plán 1. stupně

Vyučující Michal Zeidler

Tento týden se budeme znovu věnovat bakalářským pracím. Nyní bychom měli mít vybrané téma, u kterého víme, jakou praktickou část budeme dělat. V průběhu týdne budeme vytvářet obsah a osnovu bakalářské práce.

12. února odjíždí žáci na Lyžařský výjezd. Žáci, kteří nejedou, budou mít náhradní program zařízený ve škole. Další informace zašlu hromadný emailem.


Český jazyk
- Čteme si navzájem
- základní skladební dvojice
(PS 41-43, uč. 68-71)
TDÚ + cíl: Dokončím příběh na „Čteme si navzájem“, aby měl finální podobu.

Matematika
- práce s daty
- opakování počtů
(PS 38-40, uč. 40-41)
cíl: Vytvořím graf podle zadání.
TDÚ: PS str. 39

SKN
- příprava na BP - myšlenkové mapy
- vynálezy (Jaké známe? Jak se věci vyvíjely?)
cíl: Mám informace v myšlenkové mapě roztříděné podle kategorií/témat/…

Anglický jazyk

Vyučující Svetlana Trebunskikh

I can talk about likes and dislikes.

Poznámka

Unit 4 Playtime!
Student's book pp. 38-39
Workbook pp. 30-31

Hudební výchova

Vyučující Pavel Rudolf Plasche

1. téma roku: ZPĚV a pěvecká výchova / Hra na hudební nástroje / Hudební soutěže a hry
2. téma roku: Rytmus / NOTY / Intervaly / Stupnice / Hudební názvosloví / Rozdělení hudebních nástrojů

Dramatická výchova

Vyučující Pavel Rudolf Plasche

Téma roku: Improvizace v roli / Pantomima / Spolupráce / Prostorová orientace / Hlasová výchova

Vyučující Barbora Maxová

Co je to rozhlasová hra? Tvorba situace rozhlasové hry ve skupinách dle zadaného žánru.