Týdenní plány

Týden 27.11.2023 - 1.12.2023

Týdenní plán 1. stupně

Vyučující Zdeňka Dudová

13. týden od 27.11. 2023
Český jazyk
Přídavná jména
(PS do s. 27, uč. do 40)
Rozeznám přídavná jména měkká, tvrdá a přivlastňovací a zapíšu gramaticky správně

Matematika
Zlomky a desetinná čísla
(PS do s.28,uč.do 39)
Zlomek přepíšu do desetinného čísla.

SKN dějepis
Důsledky bitvy na Bílé hoře
(uč. do . 11)
Popíšu život na začátku novověku v době pobělohorské a objasním důvody.

Důležité informace:
TRIÁDY- dobrovolné setkání viz sdílený dokument
27.11. - stávka zaměstnanců školy
Pátek 1.12. – focení VÁNOČNÍ SADA, cena 350,-Kč
Vv – v úterý přinesu 2 brambory, 4 formičky na cukroví

Anglický jazyk

Vyučující Petra Wernischová

Unit 2/ Revision and Test: 24-11-23

Poznámka

Unit 2: Practice:
- Offline: Studentsbook and workbook /Pg. 121, Wordlist Look Level 3
- Online : learn.eltngl.com
- Baamboozle and Wordwall Language Games
- Kahoot games / previous week plan= týdenní plán předchozího týdne/

Vyučující Svetlana Trebunskikh

I can talk about my daily routine./Umím mluvit o svých každodenních činnostech.

Poznámka

Unit 3 Helping out. SB pp. 25, 29-31
Talking about dates. SB p. 25/WB p. 20
Talking about dates. Dictation on the 1.12 (Friday)!

Vyučující Petra Wernischová

- Magazin Play/ Reading and Listening and talking
- Review 1/2 / Sb. 28, W. 22-23

Poznámka

- Zkoušej cestovat po Americe nebo zkoušet matiku a čtení v aj na starfall.
- Zkoušej si přípravu na Cambridge testy A1 / loni jsme si nimi začali a letos na konci školního roku se k nim vrátíme