Týdenní plány

Týden 30.1.2023 - 3.2.2023

Týdenní plán 1. stupně

Vyučující Michal Zeidler

- Skupině S1 odpadá v pondělí 6. vyučovací hodina (DV).
- Příští týden v úterý 31. 1. si budeme rozdávat vysvědčení. Ve škole budeme do 12:10, poté půjdeme na oběd.
- V pátek 3. 2. nejdeme do školy - jsou pololetní prázdniny.

- Příští týden budeme vybírat čtenářské deníky (alespoň 3 zápisy za pololetí).
- Začali jsme se zabývat bakalářkou, v příštím TP bude shrnutí.


Český jazyk
- psaní příběhu - projekt "Čteme si navzájem"
- podmět, přísudek
cíl: Určím ve větě podmět a přísudek. Určím u nich všechny mluvnické kategorie.

Matematika
- práce s daty
- graf, tabulka
(PS 36-38)
cíl: Vyčtu z grafu/tabulky potřebné údaje.
TDÚ: Vytvořím tabulku (min. 6x4) s pravdivými údaji.

SKN
- myšlenkové mapy - bakalářská práce

Anglický jazyk

Vyučující Svetlana Trebunskikh

I will review Units 1-3.

Poznámka

Student's book 9-36
Workbook 8-29

Hudební výchova

Vyučující Pavel Rudolf Plasche

Zpěv / Rytmus / Noty / Intervaly / Stupnice / Hudební názvosloví / Hudební nástroje