Připravujeme se na školu s budoucími prvňáčky

Datum 26.11.2022
Připravujeme se na školu s budoucími prvňáčky

Hrajeme si ve škole vždy v určenou středu v měsíci od 15:00 do 16:00 hodin v prostorách prvních tříd v ZŠ Kunratice. Poprvé 21. února 2024!

Připravujeme se na školu i s budoucími prvňáčky: 
HRAJEME SI NA ŠKOLUUČÍME SE VE ŠKOLEPRVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA.
Další informace na stránkách modulu našeho školního webu: Zápis do prvních tříd

HRAJEME SI NA ŠKOLU

Budoucí prvňáčci, chcete si zahrát na školu? Přijďte na setkání v naší ZŠ Kunratice, kde se potkáte se svými budoucími spolužáky, ale i našimi paní učitelkami a vyzkoušíte si, jaké to je UČIT SE. Na tento program se nemusíte přihlašovat. 

Děti, těšíme se na Vás ve škole.

U budoucích prvňáčků s bydlištěm mimo spádový obvod, jejich účast na programu HRAJEME SI NA ŠKOLU nezakládá nárok na přednostní přijetí do první třídy v ZŠ Kunratice. Zapsání dítěte do první třídy se řídí platnou legislativou.

Jak setkání probíhají budoucích prvňáčků probíhají? 

Kdy a kde? Jedenkrát v měsíci od 15:00 do 16:00 hodin v prostorách prvních tříd v ZŠ Kunratice. Sraz vždy na recepci školy, kde si děti převezmou naše paní učitelky a páni učitelé. Nezapomeňte na přezůvky a pití.

Formou her, písniček a říkadel se zaměříme na:

* Rozvoj matematických představ
* Cvičení s gymnastickými míči
* Jazyková a sluchová příprava
* Příprava na psaní
* Rozvoj fantazie a představivosti

 • 21. únor 2024–středa 15:00 - 16:00 HRAJEME SI S VÝTVARKOU
 • 13. březen 2024–středa 15:00 - 16:00 - ČTEME SI S NEČTENÁŘI
 • 3. duben 2024–středa 15:00 - 16:00 - HRAJEME SI S MATEMATIKOU
 • 17. duben 2024–středa 15:00 - 16:00 - HRAJEME SI S ANGLIČTINOU
 • 15. květen 2024–středa 15:00 - 16:00 - RADUJEME SE Z POHYBU - s sebou sportovní oblečení a přezutí do tělocvičny 
 • 5. červen 2024–středa - mimořádně až od 17:00 PROGRAM PRO DĚTI (PŘEKVAPENÍ) + PRVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA

V průběhu schůzky budou mít děti svůj program a na jeho závěr se Vám s ním představí. Začátek tohoto posledního setkání je společný se schůzkou rodičů.

UČÍME SE VE ŠKOLE

 • Kurz je určen zejména dětem, které si hůře zvykají na nové prostředí, pomaleji navazují vztahy s vrstevníky, nejsou dostatečně připraveny pro vstup do školy a podobně.
 • Bude probíhat vždy jednou týdně od 15:15 do 16:15 hodin pod vedením speciální pedagožky naší školy Mgr. Simony Křižákové - simona.krizakova@zskunratice.cz - mobil: 724 369 889.
 • V tento den bude vždy ve škole i školní psycholožka PhDr. Kateřina Fořtová.
 • Na tento kurz budou přijímány děti na základě výsledku screeningu, který proběhne v lednu v MŠ Kunratice nebo doporučení školního poradenského pracoviště.
 • Přihlášku na kurz si můžete stáhnout zde (formát .docx, formát .pdf)

PRVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA

Ve středu 5. června 2024 od 17:00 hodin se uskuteční první schůzka rodičů a budoucích prvňáčků v naší škole. Děti budou mít zajištěný program v rámci posledního setkání akce HRAJEME SI NA ŠKOLU.

Na schůzce Vás budeme informovat o všem důležitém pro nový školní rok. Zejména se s Vámi chceme poradit o párovém učiteli pro první třídu. Těšíme se Vás.

 

Související články

Aktuality