Domácí výuka po dobu uzavření ZŠ Kunratice - důležité informace

Publikoval Vít Beran
Datum 11.4.2020
Domácí výuka po dobu uzavření ZŠ Kunratice - důležité informace

Milí žáci/žákyně, vážení rodiče, vzhledem k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN od 11. 3. 2020 do odvolání bude probíhat vyučování formou domácího učení a proto zveřejňujeme důležité informace.
Výuka běží dál a nejen žáci školy jsou i nadále povinni plnit své školní povinnosti - Mějte na paměti - Odpovědnost žáků - Rodiče žáků žádáme o zodpovědnou spolupráci dle následujících kroků - Doplňující informace pro žáky druhého stupně - Vzdělávání #NaDálku - Nabídka Česká televize a další zajímavé odkazy - Kontakty na třídní učitele Vašich dětí

Výuka běží dál a nejen žáci školy jsou i nadále povinni plnit své školní povinnosti.

 • Zadání domácí přípravy naleznete na stránce třídy v sekci týdenní plány.
 • Týdenní plány na následující týden budou zveřejněny vždy v pátek do 16:00 hodin.
 • U týdenních plánů najdete informaci o časech jednotlivých online setkání. Tato informace se dětem objeví i v kalendáří prostředí Microsoft Office a Microsoft Teams.

Mějte na paměti:

Odpovědnost žáků:

 1. Nejpozději v pondělí ráno si prostuduj týdenní plán a rozplánuj, kdy budeš plnit jednotlivé úkoly. Pročti si scénář: Jak se stát disciplinovanýcm online žákem (Jak na online učení okem žáka) /převzato z O.R.E.O: Become a Self-Regulated Online Learner/
 2. Věnuj se pravidelně každý všední den školní práci.
 3. Řiď se pokyny dle zadání učitelů, dodržuj zadané termíny a na základě požadavků odesílej vyžádané.
 4. Pokud narazíš na překážku, která ti bude bránit ve vypracování úkolů (neporozumění zadání, doplňující otázky, technické problémy…), bez zbytečných odkladů napiš ze svého školního e-mailu zprávu svému třídnímu učiteli nebo vyučujícímu daného předmětu. 
 5. Online výuka probíhá výhraděne v prostředí Microsoft Teams. První a druhé třídy budou postupně na toto prostředí předcházet. (Informace o instalaci programů, IT podpoře, webinářích a individualizované podpoře najdete ZDE)
 6. Pro hodnocení v předmětu budeš dokládat, co ses doma naučil. Podle kritérií odevzdávej jednotlivé zadané práce.
 7. Hodnocení splněných úkolů je vedeno tak jak jsme zvyklí ve ŠkoleOnLine.

Rodiče žáků žádáme o zodpovědnou spolupráci dle následujících kroků:

 1. V pondělí ověřte, zda vaše dítě získalo podklady ke svému učení a ví, co má dělat.
 2. Během týdne kontrolujte, zda dítě průběžně plní zadané úkoly.
 3. Pokud si Vy nebo Vaše dítě nebudete s něčím vědět rady, kontaktujte e-mailem vyučující. Případně využijte již domluvené komunikační kanály.

Doplňující informace pro žáky druhého stupně:

K domácí přípravě žáci mohou využít i elektronické učebnice. Všichni žáci druhého stupně dostali na školní emailovou adresu pozvánku do elektronických učebnic nakladatelství Fraus. V doručené poště budou mít žáci zprávu od adresy info@flexibooks.cz, která je provede registrací a stažením učebnic.  (V případě dotazů k učebnicím kontaktujte radek.ivanov@zskunratice.cz).
K zodpovězení případných dotazů a odborným konzultacím v rámci vyučovaných předmětů jsou všichni učitelé k dispozici na svých emailech.

Mrzí nás ztížené podmínky studia a věříme, že i přes uvedená opatření bude žákům poskytnuto kvalitní vzdělání v maximální možné míře, v jaké to situace umožní. I tato situace nám umožňuje osobní a osobnostní růst.

Mgr. Ing. Vít Beran

Vzdělávání #NaDálku

Rozcestník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s nástroji pro online vzdělávání. Nabízíme inspiraci, aktuální informace a zkušenosti ke vzdělávání na dálku. Pomáháme učitelům učit. Propojujeme žáky a studenty se školou. Snažíme se poradit všem včetně rodičů. Web je průběžně aktualizován.

Nabídka Česká televize a další zajímavé odkazy

 • Doplňkem školní výuky zadávané v Týdenních plánech učiteli jsou nové programy České televize. Využijte její nabídky ... ale nezapomeňme si zajít i na procházku. Samozřejmě dodržujme všechny pravidla ;-). V úzké spolupráci s jednotlivými učitelkami a učiteli, kteří vedou výuku v pořadu UčíTelka, připravuje Česká školní inspekce testy pokrývající právě témata, která jsou v pořadu UčíTelka v Českém jazyce, Matematice a vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět probírána. Tyto testy jsou pak umisťovány do aplikace InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení na tablety a chytré mobilní telefony. Žáci, kteří výuku prostřednictvím programu UčíTelka sledují, si tak mohou ve volných chvílích probírané učivo zopakovat a procvičit právě prostřednictvím připravených elektronických testů - podrobný návod ZDE.
 • Evropská asociace finančního plánování nabízí projekt www.skolavpyzamu.cz, přehledný a intuitivní systém pro první a druhý stupeň základních škol, kde učitel jednoduše zadá, spravuje a hodnotí zadané úkoly.
 • Pro potřeby individuálního doučování žáků se nabízí platforma https://talentify.me/cs-cz a také dobrovolnická skupina https://pomahameonline.cz , případně další doučování lze poptat v FB skupině https://www.facebook.com/groups/uciteleplus/.
 • Naše skvělé pražské pedagogicko-psychologické poradny spustily web https://www.spoludoma.cz/pomocník pro rodiny s dětmi při společném trávení času a vzdělávání doma.
 • Dále se rozrůstá obsah na https://ucime.online/, kde můžete nalézt mnoho dalších nabídek v této sekci: https://ucime.online/category/tipy/.

Kontakty na třídní učitele Vašich dětí:

Název

Třídní učitel

Školní e-mail

I.A

Kopecká Jana

jana.kopecka@zskunratice.cz

I.B

Vašátová Karin

karin.vasatova@zskunratice.cz

I.C

Dudová Zdeňka

zdenka.dudova@zskunratice.cz

II.A

Havelková Anna

anna.havelkova@zskunratice.cz

II.B

Hartychová Hana

hana.hartychova@zskunratice.cz

II.C

Popelková Šárka

sarka.sobolova@zskunratice.cz

III.A

Kotková Veronika

veronika.kotkova@zskunratice.cz

III.B

Jenšíková Eva

eva.jensikova@zskunratice.cz

III.C

Vokurková Markéta

marketa.vokurkova@zskunratice.cz

IV.A

Mikulenka Radim

radim.mikulenka@zskunratice.cz

IV.B

Hůrková Markéta

Marketa.Hurkova@zskunratice.cz

IV.C

Zapletalová Ilona

ilona.zapletalova@zskunratice.cz

V.A

Šíp Ondřej

ondrej.sip@zskunratice.cz

V.B

Svatoš Jakub

jakub.svatos@zskunratice.cz

V.C

Olšinová Tereza

tereza.olsinova@zskunratice.cz

VI.A

Jeřábková Iveta

iveta.jerabkova@zskunratice.cz

VI.B

Hilčerová Eva

eva.hilcerova@zskunratice.cz

VI.C

Pařízková Ivana

ivana.parizkova@zskunratice.cz

VII.A

Zvěřina Jakub

jakub.zverina@zskunratice.cz

VII.B

Kolkusová Diblíková Petra

petra.kolkusova@zskunratice.cz

VII.C

Skýva Martin

martin.skyva@zskunratice.cz

VIII.A

Macháčková Martina

martina.machackova@zskunratice.cz

VIII.B

Matoušová Kateřina

katerina.matousova@zskunratice.cz

VIII.C

Mazůrek Jan

jan.mazurek@zskunratice.cz

IX.A

Střítezský Michal

michal.stritezsky@zskunratice.cz

IX.B

Círová Kateřina

katerina.cirova@zskunratice.cz