Zápis z třídních schůzek - 8.C (září, školní rok 2022/2023)

Publikoval Ondřej Nejedlý
Datum 11.9.2022
Zápis z třídních schůzek - 8.C (září, školní rok 2022/2023)

Vážení rodiče,

na základě domluvy předkládáme souhrn informací z našich prvních osmáckých schůzek.

V první části schůzek jsme představili všechny novinky, které nás v tomto školním roce čekají. Tedy nové předměty, nové učitele i nové posily do našeho třídního kolektivu.

Do rozvrhů žákům přibude chemie, kterou vyučuje paní učitelka Eva Hilčerová a bloky vaření (nahrazují svět práce – pěstitelství z minulého roku), které povede paní učitelka Helena Gerlická. Předmět vaření bude vyučován v jednorázových delších blocích, které mohou být flexibilně vsazovány do rozvrhu. Žáci o jejich plánu a průběhu budou včas dopředu informováni. Za pana učitele Koláře povede jednu skupinu v anglickém jazyce paní učitelka Veronika Gajdošíková, zeměpis bude letos učit paní učitelka Tereza Doudová a párově bude nově provázet přírodopis s panem ředitelem a také v chemii nový pan učitel Petr Holub. Paní učitelka Holanová povede matematiku i fyziku. O český jazyk se s panem učitelem Tychtlem podělí paní učitelka Iveta Jeřábková. Taky máme nového pana učitele na hudebku! Kontakty a rozpis konzultačních hodin našeho nového i starého učitelské týmu najdete zde (https://www.zskunratice.cz/web/kontakty).

Důkladné seznámení vás rodičů s novými učiteli v tomto školním roce považujeme za důležité, protože nastává období nového významu známek. Výsledné hodnocení na vysvědčení už bude ovlivňovat přijímací řízení na střední školy v deváté třídě. Proto se v letošním školním roce chceme zaměřit na podporu a motivaci učení žáků, rozpoznávání slabých, a především silných stránek žáků a jejich rozvíjení. Budeme rádi, když v tom děti i nás podpoříte.

Další žhavou novinkou tohoto školního roku je změna v pravidlech používání mobilních telefonů. Původ této myšlenky, ideál i budoucí plán jsme hlouběji představili na třídních schůzkách a rádi ho předáme rodičům, kteří se nemohli dostavit na schůzku individuálně, nebo na dalším našem setkání v lednu, kde rozhodně s vámi rádi tuto inovaci i vyhodnotíme. Základní informace najdete zde. https://www.zskunratice.cz/zaci/tridy/8-c/novinky/pouzivani-mobilu-ve-skole.11371

Ale plánujeme i rozvíjení žáků v sociálních dovednostech a rádi bychom je v posledním ročníku nezatíženém plány do budoucnosti rozveselili a předali jim trochu vhledu do vědy a kultury. V letošním roce mají informatiku obohacenou o robotiku (máme i novou učebnu robotiky) a čeká je workshop s odborníky o umělé inteligenci. V rámci posilování digitálního zdraví absolvujeme interaktivní workshopy v centru současného umění DOX (např. program COMMANDER) a budeme spolupracovat s divadlem Archa na divadelním představení umělce Petra Nikla https://www.divadloarcha.cz/cz/program/detail/2496/2022-09-29-petr-nikl-zluta-tma.

Plánů máme hodně. Pevně věříme, že si žáci tento rok užijí. Kalendárium školního roku naleznete v příloze.

Kateřina Círová, Barbora Hronková a Ondřej Nejedlý

 

Soubory ke stažení

Související články

Aktuality
Fotogalerie