Dopravní výchova

Publikoval Karin Vašátová
Datum 26.11.2018

Opět jsme si ověřovali naše znalosti z dopravní výchovy. Více si je prohlubovali a naučili se i mnoho nového. A jelikož se rádi učíme navzájem, přibrali jsme k sobě spolužáky ze třetí třídy. Své znalosti jsme jim předvedli na připravených scénkách a dopomohli jim s úkoly na jednotlivých stanovištích. Byla to zábava i poučení.