Týdenní plány

Týden 30.1.2023 - 3.2.2023

Český jazyk a literatura

Vyučující Iveta Jeřábková

Podmět a přísudek.
VJ, VD, VE - test - čtvrtek 2. 2.

Anglický jazyk

Vyučující Tereza Havlová

Reading and speaking activities
Review of vocabulary and grammar

Německý jazyk

Vyučující Iveta Číhalová

opakování tématu oblečení - viz příloha
a minulý čas haben, sein

Vyučující Šárka Trojanová

OPAKOVÁNÍ: tématu "Wegbeschreibung" a německých označení pro běžná místa ve městě (obchod, kostel, pekařství, škola,...). Cílem je, aby každý žák uměl pomocí základních pokynů popsat cestu např. ze školy domů (s pomocí fráze Gehen Sie.../ Sie müssen rechts, links abbiegen, geradeaus gehen apod.).
NOVÁ SLOVNÍ ZÁSOBA: cestování.
Běžná témata prokládáme aktuálními tématy (oficiální dopis/ žádost a s tím spojené fráze, případně aktuality).

Poznámka

https://learningapps.org/watch?v=pqxdq6u4j21

Matematika

Vyučující Jana Kerzelová

Funkce - definiční obor, obor hodnot, přímá úměrnost
Příprava na přijímací zkoušky - Didaktický test č. 1 - čtvrtek 2.2.

Poznámka

Zadání TDÚ č. 18 - termín odevzdání: pátek 10.2.
TDÚ č. 17 - termín odevzdání: pátek 10.2.

Dějepis

Vyučující Iveta Jeřábková

2. světová válka

Zeměpis

Vyučující Tereza Doudová

Pololetní vysvědčení

Chemie

Vyučující Eva Hilčerová

Nenasycené uhlovodíky, areny

Poznámka

- plyn urychlující zrání ovoce ( učebnice str. 48)
- podivné vazby v kruhu (učebnice str. 50)

Výtvarná výchova

Vyučující Kateřina Círová

Bauhaus - nejslavnější výtvarná škola v dějinách moderny, počátky produktového designu.
Pokračování ve výtvarném úkolu z minulé hodiny.

Vyučující Kateřina Círová

Instalace a výstavnictví - výstava výtvarné práce

Dramatická výchova

Vyučující Olga Králová

Návštěva 2. divadelního představení

Poznámka

Divadlo ABC "Zítra swing bude znít všude", pondělí 30.1.2023

Tělesná výchova

Vyučující Martin Skýva

Vedení hodiny žáky 9. tříd