Týdenní plány

Týden 6.2.2023 - 10.2.2023

Český jazyk a literatura

Vyučující Iveta Jeřábková

Podmět, přísudek, přívlastek
Druhy přísudku - test - středa 8. 2.

Německý jazyk

Vyučující Šárka Trojanová

OPAKOVÁNÍ: tématu "Wegbeschreibung" a německých označení pro běžná místa ve městě (obchod, kostel, pekařství, škola,...). Cílem je, aby každý žák uměl pomocí základních pokynů popsat cestu např. ze školy domů (s pomocí fráze Gehen Sie.../ Sie müssen rechts, links abbiegen, geradeaus gehen apod.).
NOVÁ SLOVNÍ ZÁSOBA: cestování.
Běžná témata prokládáme aktuálními tématy (oficiální dopis/ žádost a s tím spojené fráze, případně aktuality).

Poznámka

https://learningapps.org/watch?v=pqxdq6u4j21

Vyučující Iveta Číhalová

minulý čas - haben, sein opakování viz příloha
Praha - četba s porozuměním - viz příloha

Matematika

Vyučující Jana Kerzelová

Funkce - lineární funkce
Příprava na přijímací zkoušky - Didaktický test č. 2 - čtvrtek 9.2.
Desetiminutovka - slovní úlohy o pohybu - pátek 10.2.

Poznámka

Zadání TDÚ č. 19, 20- termín odevzdání: pátek 24.2.
TDÚ č. 17, 18 - termín odevzdání: pátek 10.2.

Informatika

Vyučující Tomáš Titěra

Bitmapová grafika

Dějepis

Vyučující Iveta Jeřábková

2. světová válka
Život za protektorátu

Zeměpis

Vyučující Tereza Doudová

Práce na slepých mapách krajů, zásady tvorby map, místopis
Kraj k prezentaci: Ústecký, Liberecký a Královehradecký
Ujasnění kritérií pro 2.pololetí, složka k ukládání prezentací

Přírodopis

Vyučující Eva Hilčerová, Jakub Holec

Opakování - horniny

Poznámka

Písemné opakování na horniny (poznávačka a popis pozorovatelných charakteristik vybraných hornin, horninový cyklus); prezentace k tématům neživé přírody

Vyučující Eva Hilčerová, Jakub Holec

Opakování hornin - vyvřelé, usazené, přeměněné
Horninový cyklus

Poznámka

Procvičování vybraných hornin pro poznávačku
Vyplňování karty hornin na základě pozorovatelných znaků vybraných hornin

Chemie

Vyučující Eva Hilčerová

- test úvod do organické chemie, alkany názvosloví, methan
- opakování alkenů a alkynů
- podivné vazby v kruhu (areny - učebnice str. 50)
- benzín, nafta ( učebnice str.52 - 55)

Výtvarná výchova

Vyučující Kateřina Círová

Bauhaus - nejslavnější výtvarná škola v dějinách moderny, počátky produktového designu.
Pokračování ve výtvarném úkolu z minulé hodiny.

Vyučující Kateřina Círová

Plakátová tvorba - plakát jako výtvarné dílo a plakát jako nosič informace.
Tvorba plakátu na ples deváťáků.