Týdenní plány

Týden 30.5.2022 - 3.6.2022

Německý jazyk

Vyučující Iveta Číhalová

opakování 7.ročníku, hry, soutěže, písničky

Vyučující Šárka Trojanová

Jídlo a restaurace

Matematika

Vyučující Hana Hollanová

Nepřímá úměra - úvod, slovní úlohy, graf
Objem hranolu

Informatika

Vyučující Jakub Zvěřina, Tomáš Titěra, Ondřej Nejedlý

Scratch - závěrečný projekt. Instrukce na stránce předmětu.

Zeměpis

Vyučující Jan Mazůrek

Asie - přírodní podmínky
- podnebí Asie
- mapa Asie

Fyzika

Vyučující Jana Kerzelová

Jednoduché stroje - kladka
Protokol - Rovnováha na páce - odevzdat v pondělí 30.5.

Poznámka

Vzorově vyplněný protokol pro kontrolu najdete v Teamsech "Soubory - výukové materiály - Rovnováha na páce". Zkontrolujte, že máte doplněno vše.