Týdenní plány

Týden 30.5.2022 - 3.6.2022

Český jazyk a literatura

Vyučující Kateřina Matoušová

Čtenářské lekce
uzavírání známek

Matematika

Vyučující Jana Kerzelová

Prostor - krychle, kvádr
Převody jednotek

Dějepis

Vyučující Kateřina Matoušová

Starověký Řím - práce s atlasem, zánik říše
uzavírání známek

Zeměpis

Vyučující Jan Mazůrek

Lidé na Zemi
- světová populace
- věková pyramida
- základní pojmy demografie
- viz. PS

Přírodopis

Vyučující Jan Mazůrek, Jakub Holec

Hmyz

Poznámka

Dokončení prezentací na skupiny hmyzu
Ústní ústrojí hmyzu