Pedagogický den - Závěrečná ped. rada a porada všech zaměstnanců - evaluace školního roku 2022/2023