Den třídy - ukončení II. pololetí školního roku 2022/2023 předáním pololetního vysvědčení