Projektový den - podzim

Publikoval Jakub Svatoš
Datum 5.7.2019

Bádali jsme v okolí školy.

Odhadnete, na co jsme přišli? Potvrdily se nám všechny hypotézy, či se nějaká vyvrátila?

hypotézy:

-         Na zemi je více žlutého listí než hnědého.

-         V okolí školy roste více než 12 druhů dřevin.

-         Ze stromů odpadávají i zelené listy.

-         Ve čtverci o straně půl metru leží nejvýše 80 listů stejného druhu.