Týdenní plány

Týden 15.4.2024 - 19.4.2024

Týdenní plán 1. stupně

Vyučující Ondřej Šíp

Český jazyk
Zájmena, pravopis, reklama
Učebnice do str. 103, PS II. do str. 19
Rozeznám prvky manipulace. __
Poznám zájmena a vím, co vyjadřují.____


Matematika
Třídíme data
Učebnice do str. 87 PS II. do str. 39
Třídím data dle kritérií. ______

Vytvářím Vennovy diagramy. ______


SKN
Týden Země, Fastfashion, začátek 20. století
Vysvětlím výhody a nevýhody fastfashion: _____
Popíšu českoněmecké vztahy na začátku 20. stol. ______

Přílohy

Anglický jazyk

Vyučující Micaala Rotaru
Vyučující Petra Wernischová

Unit 7/ lesson 1,2,3,4

Poznámka

Practice Unit 7/ lesson 1,2,3,4 online or in the workbook
Cambridge A1. Play games In the library and Which person and more
Language games /comparatives and superlatives

Informatika

Vyučující Radek Ivanov

Titulní strana BP