Bakalářská práce

Publikoval Radek Ivanov, Karolina Oswaldová
Datum 5.4.2023

Do 1. 3. 

 • Mám vytvořenou myšlenkovou mapu na vybrané téma. 
 • Učitelský checkpoint 

Do 24.3. 

 • Mám podrobně promyšlenou praktickou část práce. 
 • Mám sepsáno, jak budu postupovat v praktické části. 
 • Učitelský checkpoint 

Do 31.3. 

 • Mám napsaný úvod. 
 • Učitelský checkpoint. 

Do 31.3. 

 • Mám sehnané alespoň dva tištěné zdroje. Pokud ne, volím jiné téma nebo kontaktuji učitele. 
 • Tištěný zdroj může být kniha nebo časopis, okopírovaná část knihy...  

Do 21.4. 

 • Mám vypsané informace ze zdrojů. 
 • Mám napsané alespoň dvě kapitoly práce. 
 • Konzultoval/a jsem svůj postup s učitelem.
 •  

Soubory ke stažení