Týdenní plány

Týden 25.9.2023 - 29.9.2023

Týdenní plán 1. stupně

Vyučující Jakub Svatoš

Český jazyk
opakování učiva 4. ročníku, mluvnické kategorie podst. Jmen a sloves, skladební dvojice
(učebnice do str.17)
Určím správně mluvnické kategorie sloves.
TDÚ: PS strany 8,9, UMIMETO

Matematika
Opakování prostředí, rýsování
(učebnice do str. 19)
Umím rychle sčítat, odčítat, násobit, dělit.
TDÚ: PS Do strany 12., UMIMETO

SKN
Habsburkové, bitva na Bílé hoře
Vyjmenuji alespoň 4 prvky, které se po bitvě na Bílé hoře zpřísnily.
Vyhodnocení týdne

Čj pracák
Čj UMIMETO
M pracák
M UMIMETO
SKN - odevzdáno
Pravidla třídy
Příběh