Týdenní plány

Týden 8.4.2024 - 12.4.2024

Týdenní plán 1. stupně

Vyučující Kristýna Horáková

Milí Zlobři,

přidávám plán na tento týden.
ÚT 9.4. bude 2.VH matematika
Na TV noste věci do tělocvičny i na ven – uvidíme vždy dle počasí, kde budeme.

Český jazyk – Mluvnické kategorie sloves
PS 2. díl do str. 28 (pouze vybraná cvičení)
Cíl: u sloves umím určit osobu, číslo, způsob a čas
TDÚ: PS 2. díl – str. 28

Matematika – Rovnice se 2 neznámými
Uč. do str. 83 (pouze vybraná cvičení)
PS 2. díl do str. 32 (pouze vybraná cvičení)
TDÚ: PS 2. díl – str. 29

SKN – Přírodověda – ŽLUTÁ UČ.
Prezentace referátů

Anglický jazyk

Vyučující Svetlana Trebunskikh

I can talk about different animals round the world.
I can compare animals.
I can write a description of an animal.

Poznámka

Test Unit 9 is on Monday the 15th of April.
SB pp 94-96
WB pp 76-77, 128
Trénuj prosím na learn.eltngl.com, a to aktuálně Unit 9.
Kdo ještě není přihlášen, najde návod na přihlášení v předešlých týdenních plánech.

Informatika

Vyučující Radek Ivanov

Programování Minecraft

Odkazy

Hudební výchova

Vyučující Nikola Nehilčová

Milí žáci, tento týden si v HV:
-složíme vlastní minutovou skladbu

Vyučující Michal Zeidler

- zpěv (opakování nových písní z minulé hodiny)
- výška not