5.ročník = prezentace a obhajoby bakalářských prací