Informace k otevření škol od pondělí 12.4.2021

Publikoval Vít Beran
Datum 16.4.2021
Informace k otevření škol od pondělí 12.4.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení.

ÚvodemOrganizace v ZŠ Kunratice - K testování žáků na prvním stupni - Školní družina - Skupinové a individuální konzultace - Stravování - Další upřesnění - Přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia - Jsme stále „určenou školou“?Testování pod lupou - Rotační výuka a obědy - Materiály MŠMT ČR a MZ ČR - ...

Úvodem

Milí žáci, Vážení rodiče, kolegyně a kolegové,

současná epidemiologická situace v ČR je stále vážná a v nejbližších dnech a týdnech není možné očekávat výraznější zlepšení. Velice vážná je však i současná situace dětí, žáků a studentů, a to jak z hlediska pedagogického, tak i psychologického, sociálního. Distanční způsob vzdělávání nemůže z dlouhodobého pohledu plně nahradit prezenční výuku ve školách. ZŠ Kunratice, jako státní škola, je povinná respektovat všechna zákonná opatření. Jejich nedodržování není hrdinství.

Od prvního školního dne školního roku 2020/2021 na naší škole si chráníme dýchací cesty rouškou a dnes respirátorem, dbáme na hygienu a řídíme se 6 R: Rozum = mít všech 5 pohromadě; Respekt a nikoliv strach; Ruce - pečlivé a časté mytí; Rozestup - udržovat si fyzický odstup od ostatních tak, jak provozní možnosti dovolí; Roušky - všude, kde je nařízeno a setkáváme se s dalšími lidmi a Radost - vždy a všude. Víme, že podobné doržujete i doma. Děkujeme.

Snad i díky tomu, jen minimálně tříd, žáků a zaměstnanců školy bylo karanténě. Všichni zaměstnanci školy, kteří o toto projevili zájem, mají minimálně první očkování. V týdnu od 12.4.2021 mnohé čeká druhá očkovací dávka. 

Našim přáním je otevřená škola, prezenční výuka. Aby opět všech 783 dětí a 120 zaměstnanců bylo ve škole. To nyní nejde. Riziko přenosu viru zatím trvá. Našim cílem je výuka, která má dopad na učení každého žáka tak, aby se mohl učit naplno a s radostí, aby své učení řídil, respektoval sebe i druhé. Držme si palce a podporujme se.

Vít Beran, ředitel školy

Organizace v ZŠ Kunratice návratu dětí do školy od 12. dubna 2021

 • Jak dětem usnadnit nástup do školy? Klikni ZDE
 • Do odvolání na I. stupni probíhá rotační výuka (týden ve škole a týden na dálku, OnLine), tedy týden ve škole a týden bude probíhat výuka na dálku.
 • Na II. stupni pokračuje synchronní (OnLine - učitel i děti se vidí a slyší) a asynchronní (učitel zadává obsah výuky a žák pracuje samostatně doma) výuka na dálku.
 • Prezenční výuka (ve škole) i výuka na dálku (OnLine - synchronně nebo asynchronně) probíhá podle týdenních plánů, které jsou umístěné na stránkách tříd. Třídní učitelé na prvním stupni v týdenních plánech ke stažení, zveřejní rozvrh hodin s vyznačením začátku a konce vyučování v jednotlivých dnech.
 • OCHRANA NOSU A ÚST pro všechny:
  a) Zaměstnanci škol a školských zařízení: respirátory (standardy dle MO MZd).
  b) Děti a žáci MŠ, ZŠ a speciálních škol: zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd. (rouška s atestem).

K testování žáků na prvním stupni:

 • Testování je dobrovolné.
 • Dítě, od kterého nebudeme mít negativní výsledek nařízeného testování, nesmíme zařadit do prezenčního vyučování. Výjimkou jsou žáci, kteří prodělali onemocnění covid-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od 1.RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost je nutné doložit potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou nebo zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě.
 • Dítě, které rodiče omluví z prezenční výuky (výuka ve škole) je z výuky omluveno a bude se učit doma asynchronně/distančně (na dálku). Po dohodě může třídní učitel nabídnout v odpoledních hodinách konzultace. V době prezenční výuky ostatních žáků ze třídy nenabídneme výuku synchronní ani streamovanou (živě přenášenou) výuku, tedy v podobě, jak probíhá v době uzavření školy při výuce na dálku.
 • Testování bude organizováno v pondělí a ve čtvrtek.
 • V tyto dny přichází do školy žáci:
  • prvního ročníku v 8:00 (sraz do 7:50 na parkovišti před školou na vyznačených místech);
  • žáci vyšších ročníků od 8:30 (sraz před školou 8:20).
 • Rodiče, kteří nutně potřebují v tyto dny přivést děti do školy dříve (7:00 až 7:30) předají děti na recepci školy. Děti v "krčku školy" budou rozděleny podle tříd a budou pod dozorem určené služby. To samé se bude týkat i u dětí, které by čekaly na sraz v 8:20 hodin.
 • Testování prvňáčků, druháčků a třeťáků budou v prvních dvou týdnech provádět zdravotníci ve sportovní hale bez přítomnosti rodičů. Vyhodnotili jsme si, že odběr je pro malé děti náročný a vzhledem k chladnému počasí a zákazu vstupu třetích osob do školy, počtu dětí ve třídě (v průměru cca 29 až 30 dětí na třídu) je nereálná přítomnost všech rodičů při testování dětí uvnitř školy, a to jak fakticky, tak fyzicky. Jako alternativu a pokud bude lepší počasí, máme připraveny stany. Zdravotníci, z našeho kunratického zdravotního střediska, v naší škole již nyní provádí odběry od dětí zaměstnanců určených profesí a zaměstnanců školy. Současně na běžecké dráze na školním hřišti bude postaven stan, ve kterém rodiče, kteří chtějí sami dětem odebrat testovací vzorek toto mohou udělat. Stan bude vybaven vším potřebným. Očekáváme, že se bude jednat o jednotlivce. Děkujeme za pochopení.
 • Děti od pondělí 12. dubna budou testovány testy, které jsou centrálně dodány do školy: LEPU 2019-nCoV Antigen Rapid Test - popis odběru a video níže.
 • Žáci čtvrtých a pátých tříd po odvedení do třídy si provedou pod dozorem učitelů samoodběr. Výsledek opět odečtou zdravotníci spolu s třídními učiteli.
 • Děti nemusí absolvovat odběr ve škole. Rodiče s nimi mohou zajít na odběrové místo a pokud ve škole předají doklad o negativním vyšetření, které není straší 48 hodin mohou být děti přítomny ve škole. K odběru můžete využít i nově otevřené testovací místo v Kunraticích disponující antigenními testy SARS-CoV-2, které bylo otevřeno 31.3.2021 (Testování antigenními testy SARS-CoV-2, nově na počkání! | Oficiální web městské části Praha - Kunratice (praha-kunratice.cz)). Odběrové místo je otevřeno denně od 8:00 do 16:00 hodin. Testy jsou bezplatné, plně hrazené z veřejného pojištění, pro všechny pojištěnce zdravotních pojišťoven v ČR. 
 • Děti, které se v pondělí nebo čtvrtek nezúčastní odběru, mohou být ve škole pouze po testování s negativním výsledkem. V souladu se zaslanými instrukcemi MŠMT ČR a MZ ČR vyžadujeme potvrzení o negativitě na covid – 19, případně na recepci školy budou připraveny samotestovací sady.
 • Děti, kterým bude zjištěn pozitivní nález testování, budou převedené do "izolační místnosti" - multifunkční učebna - přízemí žlutého pavilonu s vchodem ze školního hřiště a budeme neprodleně kontaktovat rodiče.
 • PRÁVNÍ OPORA K TESTOVÁNÍ A REŽIMOVÝM OPATŘENÍM VE ŠKOLÁCH - zdroj MŠMT. Praha, 9. dubna 2021 – V reakci na dezinformace týkající se povinného testování žáků a nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve školách zveřejňuje MŠMT právní stanovisko k testování a režimovým opatřením ve školách.
 • FAQ K PRVNÍ FÁZI NÁVRATU DO ŠKOLstránky MŠMT
 • VYJÁDŘENÍ MŠMT K DEZINFORMACÍM O TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH - stránky MŠMT

Školní družina je v plném provozu:

 • Ranní družina s výjimkou pondělí a čtvrtka začíná v 7:00 hodin. Konec družiny je v obvyklý čas. Vyzvedávání dětí probíhá v časech 13:30 až 14:00 a od 15:30 hodin přes čipový systém Bellhop.
 • V úterý, středu a pátek, děti, tak jak jsou zvyklé, přichází před vyučováním do školy přes hlavní recepci do šatny a odtud přejdou samostatně do tříd.

Skupinové a individuální konzultace:

 • Žáci přicházející na jednorázové individuální nebo skupinové konzultace nemusí být testovány. Jejich schůzka je organizována tak, aby se minimalizoval její případný negativní dopad.
 • Žáci přicházející na pravidelné skupinové nebo individuální konzultace se účastní pravidelného testování a žáci společně s rodiči a třídním učitelem podepisují Dohodu mezi žákem, zákonným zástupcem a školou. (Vietnamská verze)
 • Skupinové konzultace deváťáků - PODROBNOSTI ZDE

Stravování...

 • ... bude probíhat ve školní jídelně po ročnících dle rozpisu. V jídelně mají jednotlivé třídy v rámci ročníku vyhrazeno své místo.
 • Všem dětem, které čeká rotační výuka podle týdenního rozpisu, byly obědy přihlášeny. Prosíme rodiče a děti, aby odhlásili ty obědy, které nevyužijí.
 • Pedagogičtí pracovníci, kteří začnou vyučovat prezenčně, si obědy sami přihlásí na portálu www.strava.cz.
 • Dotazy ke stravování směřujte na paní vedoucí školní jídelny: marie.polivkova@zskunratice.cz, mobil: 724 369 890).

Další upřesnění:

 • V průběhu dne se děti ve škole, ani školní jídelně nebudou promíchávat s jinou třídou.
 • Trvá zákaz vstupu třetích osob do školy. Na jednání přichází návštěvy po předchozím objednání přes recepci školy.
 • Všichni zaměstnanci školy, kteří pracují ze školy musí být testování podobně jako žáci školy. Jejich testování je možné v době přítomnosti zdravotníků a dále v pondělí a čtvrtek od 12:00 do 12:30 hodin. Výjimku mají zaměstnanci, kteří pracují na home office. 
 • MŠMT ČR vydalo 13.4.2021 zveřejnilo informaci o distribuci chirurgických roušek pro potřeby žáků základních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). Chirurgické roušky slouží jako pohotovostní zásoba pro školy pro případy, kdy žáci z nebudou příslušnou rouškou vybaveni (znehodnocení roušky během výuky, zapomenutí apod.)

Přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia:

Jsme stále „určenou školou“?

Jedná se o žáky jejich rodiče jsou:

 1. zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 2. pedagogickými a nepedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 3. pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 4. zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 5. příslušníci ozbrojených sil,
 6. zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 7. zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 8. zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 9. zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 10. zaměstnanci Finanční správy České republiky.

   ------------------------------------

Všechny důležité informace z MŠMT ČR a MZ ČR v připojených dokumentech na této stránce níže. Další informace k provozu škol v roce 2021 na souhrnné stránce ZŠ Kunratice | Informace k provozu škol v roce 2021 (zskunratice.cz)

Testování pod lupou

ROTAČNÍ VÝUKA a OBĚDY - týden od 12. do 16. dubna 2021 budou ve škole:

 • I.A, I.C
 • II.A, II.B, II.C
 • V.A, V.B, V.C

.................................................................................................

ROTAČNÍ VÝUKA a OBĚDY - týden od 19. do 23. dubna 2021 budou ve škole:

 • I.B, I.D
 • III.A, III.B, III.C
 • IV.A, IV.B, IV.C

.................................................................................................

Datovou schránkou v noci dne 7.4.2021 z MŠMT byly zaslány...

... materiály MŠMT ČR:

... materiály, které jsou i pro MŠMT ČR závazné a vydalo je MZ ČR:

Další informace k provozu škol v roce 2021 ZDE