Životodárný kyslík - dýchací soustava

Publikoval Vít Beran, Jakub Holec
Datum 11.4.2021
Životodárný kyslík - dýchací soustava

Dýchací soustava člověka představuje soustavu orgánů, která zajišťuje výměnu plynů mezi krví a vnějším prostředím. K dýchací soustavě patří dýchací cesty (nosní dutina, nosohltan, hrtan, průdušnice a průdušky) a plíce. Nás bude zajímat nejen vnější dýchání, ale i vnitřní dýchání. 

Dýchací soustava - opora - Životodárný kyslík - Připravujeme se na laboratorní práci - Laborka

Dýchací soustava - opora

Podpora v učebnici strana 72 až 75. Pracovní sešit strana 42 a 43 a ve Škole s nahledem procvičuj: Plíce: 482 042 - Dýchací soustava a test: 482 043. Obrázky v učebnici a pracovním sešitě jsou i ve 3D. Stáhni si aplikaci (OS android) do telefonu či tabletu – návod na deskách učebnice. Čekají nás 3 hodiny práce a laborka, která bude propojená i s oběhovou soustavou.

Pracovní list 2023 ZDE

Životodárný kyslík - dýchací soustava

Tématem nás bude provázet Padlet: Poznáváme dýchací soustavu člověka

První hodinu se zaměříme na stavbu dýchací soustavy a její jednotlivé části. Nejprve budeme pracovat v malých skupinách, ve kterých se budeme učit o stavbě dýchací soustavy a jejích funkcích. Budeme využívat informací v učebnici na str. 72-73 a doplňovat pracovní list STAVBA DÝCHACÍ SOUSTAVY. Následně využijeme to, co jsem se ve skupině o stavbě dýchací soustavy naučili – do schématu dýchací soustavy budeme v NEARPOD zapisovat její podstatné části a šipkami značit jejich pozici.
Vizuální oporou pro lepší "vhled" do dýchací soustavy nám budou videa v angličtině: VIDEO1 a VIDEO 2.

Připravujeme se na laboratorní práci

Pracujeme na Padletu: Poznáváme dýchací soustavu člověka
V týdnu od 12.4.2021 budeme vše objevovat zejména teoreticky a připravíme se na laboratorní práci, kterou v týdnu od 19.4.2021, v rámci asynchronní výuky, budeme provádět samostatně, nebo ve skupině po dvou. Výsledky měření a odpovědi na otázky budeme zaznamenávat do TABULKY. Fotografie a videa do zadání v Microsoft Teams s možností získat BONUS body.

Laboratorní cvičení

Úkoly v rámci laboratorních cvičení náš provází Padlet: Poznáváme dýchací soustavu člověka

Laboratovní cvičení proběhnou v týdnu od 19. 4. 2021 v rámci asynchronní výuky. Budeme je provádět samostatně, nebo ve skupině po dvou. Do TABULKY si zaznamenáme výsledky z: (1) měření tepové a dechové frekvence, (2) měření vitální kapacity plic. Budeme pracovat venku. Výsledky měření odevzdáváme do TABULKY. Případné fotografie a videa z laboratorních cvičení nahráváme za BONUS body do zadání v Microsoft Teams.

ÚKOL 1: Měření tepové a dechové frekvence

Změříme si počet tepů a dechů za minutu nejprve v klidu a pak po tělesné námaze (běhu na 0,5 km). Informace k zadání úkolu nabízí VIDEO - Měření tepové a dechové frekvence.

ÚKOL 2: Měření vitální kapacity plic

Změříme kolik vzduchu se vejde do našich plic, respektive jak velký objem vzduchu vydechneme při maximálním vydechnutí. Informace k zadání úkolu 2 nabízí VIDEO - Vitální kapacita plic.

DALŠÍ VIDEA: