DAROVACÍ SMLOUVA na financování párové výuky ve školním roce 2021/2022 - 3. ROČNÍK

Datum 1.5.2021
DAROVACÍ SMLOUVA na financování párové výuky ve školním roce 2021/2022 - 3. ROČNÍK

Informace, formuláře a vše související s uzavíráním darovacích smluv na párovou výuku pro 3. ročník ve školním roce 2020/2021.

Vážení rodiče,

děkujeme vám za váš zájem o párovou výuku i pro třeťačky a za slíbenou finanční podporu. Na základě výsledku dotazníkové ankety a po rozhodnutí školy o zajištění párové výuky v příštím školním roce, vám spolek Patron poskytuje darovací smlouvu:

-   „Formulář“ smlouvy vám poskytujeme opět elektronicky, v případě potřeby využijte podrobný návod k vyplnění smlouvy, který je také přiložen.

-    Smlouvu můžete vyplnit všichni bez ohledu na to, zda budete nebo nebudete poskytnutý finanční dar uplatňovat jako tzv. slevu na dani. Smlouvu zasíláme ve dvou vzorech (vzor „RC“ a vzor „DIC“), v závislosti na vašich daňových identifikátorech.

-    Protože od konání dotazníkové ankety uběhly asi tři měsíce, nabízíme především těm z vás, kteří jste odevzdali dotazník na recepci školy, možnost si připomenout výši slíbeného daru. O tuto informaci můžete požádat přímo pí. Doležilovou e-mailem (veronika.dolezil(zavináč)gmail.com). Ty z vás, kteří jste zasílali dotazník elektronicky, prosíme nejprve o připomenutí si daru ve vaši e-mailové komunikaci.

-   Variabilní symbol je shodný s číslem, který uvádíte na platbách např. na školní fond atd. Jde o sedmimístné číslo začínající 2019 x (1, 2, nebo 3 podle tříd A, B, nebo C) yy (1 až 50 i vyšší).Jiná čísla než tato, prosím, neuvádějte, nevedou k identifikaci.

-     Dva výtisky smluv doručte nejlépe do 24. května 2021 v uzavřené PAPÍROVÉ obálce nebo jiném PAPÍROVÉM neprůhledném obalu označeném slovy „párová výuka“, NE V PLASTOVÉM, mnohdy i průhledném.

-   Protože má škola omezený provoz včetně vstupu do budovy, řiďte se pokyny pracovníků školy a počítejte i s případným posečkáním na místě. Paní recepční mají připravenou krabici pro vhazování smluv. Stejně jako loni můžete využít i zaslání poštou na adresu:

spolek PATRON, z.s.

(JUDr. Mazurová, Mgr. Doležilová)

Předškolní 420/5

148 00 Praha - Kunratice

Po podpisu smlouvy spolkem vás budeme informovat, smlouvu samotnou bychom vám vraceli nejlépe ještě v červnu prostřednictvím dětí. Pokud by někdo potřeboval si převzít smlouvu jinak, kontaktujte, prosím, opět pí. Doležilovou.

Připravte se, prosím, na poskytnutí daru, nebo jeho první části ještě v červnu. Pokud budete poskytovat finanční dar po částech, prosíme o zadání časově omezeného trvalého příkazu.

Jestliže máte doma budoucího prvňáčka, vyčkejte, prosím, dotazníkovou anketu k párovce budeme zahajovat opět na prvních třídních schůzkách rodičů budoucího 1. ročníku 9. června 2021.  

Věříme, že stejně jako v minulém roce toto všichni úspěšně zvládnete. V případě potřeby čehokoli dalšího, nás, prosím, kontaktujte na adrese: patron.parovavyuka2019(zavináč)zskunratice.cz, budeme se vám stejně jako v minulém roce věnovat individuálně.