DOTAZNÍKOVÁ ANKETA k párové výuce pro budoucí 4. ROČNÍK ve školním roce 2021/2022

Datum 6.2.2021
DOTAZNÍKOVÁ ANKETA k párové výuce pro budoucí 4. ROČNÍK ve školním roce 2021/2022

V lednu a únoru 2021 probíhá dotazníková anketa k párové výuce pro budoucí čtvrťáčky ve školním roce 2021/2022. Vše potřebné naleznete níže.

Dne 14. ledna 2021 zahájil spolek zjišťování zájmu a finanční podpory párové výuky dotazníkovou anketou pro budoucí třeťáčky v příštím školním roce 2021/2022.

Z předcházejících dvou let už víte, že začínáme s přípravou párovky na další školní rok právě na přelomu kalendářních roků. Jestliže máte i budoucího prvňáčka, vyčkejte prosím doby po zápisu dětí, kdy vás spolek a škola pozvou v květnu či v červnu na rodičovskou kavárnu s tématem párové výuky a až poté bude spolek organizovat dotazníkovou anketu k párovce i pro budoucí prvňáčky. 

Rádi bychom vás současně poprosili, abyste vyplnili a odevzdali dotazník v co nejvyšším počtu, protože při rozhodování školy o párové výuce rozhoduje nejen celková výše slíbených finančních prostředků v ročníku, ale i počet dárců v ročníku, kteří mají o “párovku” zájem i v příštím školním roce. Důležitý je proto názor každého z vás.

Formulář v příloze je jen pro budoucí čtvrťáky, dotaníky pro budoucí druháčky a třeťáčky jsme už rozeslali. Vyplněný dotazník můžete spolku předat následujícími způsoby:

 1.e-mailem jako odpověď na adresu veronika.dolezil(zavinac):

- v pdf formátu po vyplnění a označení odpovědí (s využitím symbolů z funkce ve fialové barvě "vyplnit a podepsat”) 

- v docx formátu po vyplnění 

- jako prostou zprávu s odpověďmi na otázky v dotazníku

Snažte se, prosím vyhnout fotu dotazníku, jde o velmi objemné soubory. 

 2. odevzdáním na recepci školy:

Paní recepční mají připravenou krabici - “urnu”: Tuto variantu volte prosím až jako záložní řešení, abychom eliminovali vstupy do budovy školy. 

O předání vyplněného dotazníku prosíme nejlépe do 25. ledna 2021, abychom mohli anketu vyhodnotit a předat statistické údaje škole k rozhodnutí o párové výuce v příštím školním roce.

Děkujeme Vám za pozornost, důvěru i spolupráci a v případě jakékoli potřeby se, prosím, obracejte na spolek prostřednictvím e-mailové adresy: veronika.dolezil(zavinac)gmail.com.