Vývoj a rozšíření savců

Publikoval Vít Beran, Petr Holub
Datum 13.9.2020
Vývoj a rozšíření savců

Zahajujeme velký celek SAVCI dlouhodobým projektem. 

PROJEKT SAVCI

Nejprve se ponoříme do problematiky vývoje a rozšíření savců a budeme současně zkoumat různé biomy/ekosystémy světa. Cílem našeho učení není zařadit určité zvíře do určitého biomu, ale pojmenovat všechny souvislosti, respektive mít představu o tom, co vše tvoří (kvalita a rozsah) prostředí ve kterém žije. Budeme se také učit se naslouchat druhým a podpořit vzájemné učení. 

Aktivně se zapoj při vyučování. V průběhu projektu pracuj podle upřesnění i s učebnicí a pracovním sešitem. K přípravě využij ŠKOLU S NADHLEDEM.
Motivační video
(8 minut): The three different ways mammals give birth - Kate Slabosky - YouTube (české titulky).

ROLE

Budeme pracovat ve trojicích, výjimečně ve dvojicích. V našem týmu, bude mít každý svou roli.  S rolí souvisí i její hodnocení a sebehodnocení:

Rešeršista - zodpovídá za dostatečné množství zdrojů a správnost informací
Copywriter – zajišťuje srozumitelnost a správnost textů
Didaktik – vybírá a zajišťuje způsob, kterým se informace budou předávat a kontrolovat

Vedoucí – kontroluje průběh práce týmu
              - dává vědět vyučujícím ohledně postupu a problémů s projektem

Zadání pro přípravu na příští hodinu:

 1. Vybrat savce a sestavit mu 3 patrový potravní řetězec
 2. Zakreslit vybraného savce do jeho ekosystému, včetně všech části potravního řetězce (+3 další organismy, např. bezobratlí, jednobuněčné organismy, rostliny)
 3. Vybrat 4 savce z ekosystému, zařadit je do 

Kritéria hodnocení projektu

Práce ve skupině

 • zvládnutí své role (viz. role)
 • míra spolupráce s ostatními (reflexe práce ve skupině)
 • komunikace s vyučujícími (v případě problémů se ptejte, informujte o problémech)

Ekosystém

 • 4 konkrétní druhy savců (rodové a druhové jméno)
 • Popis vybraných savců (role v ekosystému, typické znaky, odlišnost od členů stejného řádu žijících v jiných podmínkách)
 • Potravní řetězce zahrnující vybrané savce (alespoň 2 řetězce, alespoň 3 patra)
 • Abiotické faktory (obrazové slovní popisy prostředí, rozloha, teplota, povrch)
 • Biotické faktory (obrazové slovní popisy prostředí + rostliny a nesavcovití živočichové)

Výstup

 • Gramatická správnost textů, ověřenost informací 
 • Citace a počet zdrojů (odkazy e-zdrojů / ISBN publikací, alespoň 2 tištěné + alespoň 2 elektronické; dohromady alespoň 8)  
 • Ověření předaných znalostí spolužákům (úspěch spolužáků, reflexe)
 • Délka výstupu včetně ověření: 15 min

Škola s nadhledem – Cvičení a videa k opakování a procvičení

Vyzkoušejte OnLine cvičení ve ŠKOLE S NADHLEDEM -  https://www.skolasnadhledem.cz/ - stačí zadat příslušný šestimístný kód: 
 • Savci - nejvyvinutější obratlovci - 538 007,
 • Vývoj savců - 482 006,
 • Savci se přizpůsobují prostředí - 538 008, 482 007
 • ...
 
Motivační video (8 minut): The three different ways mammals give birth - Kate Slabosky - YouTube (české titulky).
 

Hodnocení přírodopisných znalostí a dovedností

Přírodopis VIII.A, VIII.B a VIII.C – HODNOCENÍ ve ŠloleOnLine:
Rozumí / ovládá výborně – splněno vše správně – SPLNIL/A VÝTEČNĚ: 1;
Rozumí a používá – splněno s drobnými nepřesnostmi nebo něco málo chybělo – SPLNIL/A: 1- až 2-;
Nerozumí – neodevzdal/a – nesplnil/a více úkolů – NESPLNIL/A: prázdné okénko a slovní komentář u krátkodobě nemocných nebo v karanténě a 5 u těch, kteří zadání nesplnili nebo splnili jen částečně.
ČÍSLICE NEJSOU ZNÁMKOU! Hodnocení je komentováno nebo poskytnuta zpětná vazba.

Všechny úkoly odevzdávejte do zadání v Microsoft Teams do přírodopisného týmu své třídy PŘÍRODOPIS VIII.A, PŘÍRODOPIS VIII.B a PŘÍRODOPIS VIII.C - jednotlivé odevzdané práce jsou zde hodnoceny s využitím kriteriálního nebo slovního hodnocení.