Stavíme nový dům pro nové prvňáčky

Publikoval Vít Beran
Datum 10.6.2018
Stavíme nový dům pro nové prvňáčky

Od školního roku 2017/2018 jsme upravili rozvrh prvňáčků tak, aby více myslel na jejich fyziologické potřeby.

STAVÍME NOVÝ DŮM ... 

Připravujeme nový vzdělávací program pro prvňáčky. První informace byly rodičům prvně představeny 31.5.2017 na schůzce rodičů budoucích prvňáčků. Vše jsme zahájili po půlroční přípravě a ročním ověřování ve školním roce 2017/2018, evaluaci na konci školního roku ... v nové organizaci vyučování pokračujeme v upravené podobě.

Každý školní den chodí prvňáčci na oběd jako první. Potřebují více času na oblékání i přecházení do jídelny, na vyzvednutí jídla a vlastní stolování. Proto přichází do jídelny jako první. Čas ze zkrácených hodin vystačí na jeden poobědní blok, ve kterém často mají zařazenou výuku venku nebo výchovné předměty či tvořivé činnosti. Místo původně plánovaných dvou poobědních programech, mají prvňáčci jeden den v týdnu odpolední blokovou výuku.

Vše promýšlíme, připravujeme a realizujeme tak, aby se Vaše děti, naši žáci mohli učit naplno a s radostí. Moc si přejeme, aby Vaše děti, Vás rodiče i nás pedagogy škola bavila. Děkujeme za pomoc.

Za tým pedagogů Vít Beran, ředitel školy

Jak jsme program zaváděli?

Od školního roku 2017/2018 postupně zavádíme nový školní vzdělávací program, který zatím pracovně nese název: „Stavíme nový dům…“.

Filosofie projektu „Stavíme nový dům pro prvňáky a šestky“, vychází z vize projektu „Pomáháme školám k úspěchu“: Každý žák se učí naplno a s radostí, a také z měnící se doby a z potřeb dětí. Při přípravě školního vzdělávacího programu hledáme odpověď na to, co budou naši žáci potřebovat, až budou dospělí? To co je ve škole organizováno, probíhá tak, že každý žák bude nacházet svou příležitost k seberealizaci, bude nacházet podporu jak od svých spolužáků, tak od svých učitelů a také rodičů ... učení jej bude bavit. Projekt je zajištěn maximální spoluprací týmu učitelů. Na nich je velká plánovací a realizační odpovědnost.

Jaké jsou EFEKTIVNÍ METODY UČENÍ prověřené při pilotáži zavádění Školních vzdělávacích programů do škol? OD ŠKOLNÍHO ROKU 2008/2009 JSME ZAHÁJILI VÝUKU POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH METODOU ANALYTICKO – SYNTETICKOU A V PARALELNÍ TŘÍDĚ METODOU GENETICKOU.