DOTAZNÍKOVÁ ANKETA k párové výuce pro budoucí 4. ROČNÍK ve školním roce 2022/2023

Datum 9.1.2022
DOTAZNÍKOVÁ ANKETA k párové výuce pro budoucí 4. ROČNÍK ve školním roce 2022/2023

V lednu 2022 probíhá dotazníková anketa k párové výuce pro budoucí čtvrťáčky ve školním roce 2022/2023. Vše potřebné naleznete níže.

Dne 10. ledna 2022 zahájil spolek zjišťování zájmu a finanční podpory párové výuky dotazníkovou anketou pro budoucí čtvrťáčky v příštím školním roce 2022/2023.

Z předcházejících dvou let už víte, že začínáme s přípravou párovky na další školní rok právě na přelomu kalendářních roků. Jestliže máte současně i budoucího prvňáčka:

- vyčkejte, prosím, opět do doby po zápisu dětí do školy,

- v květnu či v červnu vás spolek a škola pozvou na rodičovskou kavárnu s tématem párové výuky,

- až poté bude spolek organizovat dotazníkovou anketu k párovce i pro budoucí prvňáčky.

Rádi bychom vás současně poprosili, abyste vyplnili a odevzdali dotazník v co nejvyšším počtu, protože při rozhodování školy o párové výuce rozhoduje nejen celková výše slíbených finančních prostředků v ročníku, ale i počet dárců v ročníku, kteří mají o “párovku” zájem i v příštím školním roce. Důležitý je proto názor každého z vás.

Hlavním smyslem párovky je podpořit dobré pracovní prostředí dětí, které vede i ke kvalitnějším vzdělávacím výsledkům – nejen znalostem, ale i dovednostem/gramotnostem. Tyto jevy jsou předmětem zkoumání OECD, především šetření PISA (o vlastním šetření více zde: https://csicr.testdomain.cz/cz/Mezinarodni-setreni/PISA/O-setreni-OECD-PISA-(Programme-for-International-S). Jeho výsledky za ČR jsou pak dostupné zde: https://csicr.testdomain.cz/cz/Dokumenty/Publikace-a-ostatni-vystupy/Mezinarodni-setreni-PISA-2018-Narodni-zprava

Formulář v příloze je jen pro budoucí čtvrťáky, dotazníky pro budoucí druháčky a třeťáčky rozesíláme samostatně. Vyplněný dotazník můžete spolku předat následujícími způsoby:

1. e-mailem jako odpověď na tuto zprávu (adresa: veronika.dolezil(zavinac)gmail.com):

- jako prostou zprávu s odpověďmi na otázky v dotazníku

- v docx formátu po vyplnění 

- v pdf formátu po vyplnění a označení odpovědí (s využitím základních funkcí) 

Snažte se, prosím vyhnout fotu nebo scanu dotazníku, jde o velmi objemné soubory. 

2. odevzdáním na recepci školy:

Paní recepční mají připravené desky. Tuto variantu volte, prosím, až jako záložní řešení, abychom eliminovali vstupy do budovy školy. 

O předání vyplněného dotazníku prosíme nejlépe do 24. ledna 2022, abychom mohli anketu vyhodnotit a předat statistické údaje škole k rozhodnutí o párové výuce pro příští školní rok.

V případě jakékoli potřeby se, prosím, obracejte na spolek prostřednictvím e-mailové adresy: veronika.dolezil(zavinac)gmail.com. Tyto Informace k dotazníkové anketě jsou také umístěny na webu školy v sekci rodiče – spolek Patron – Párová výuka – Třeťáčci 2021/2022.

Děkujeme Vám za pozornost, důvěru a spolupráci, spolek Patron, z.s.