Financování párové výuky ve školním roce 2013/2014

Datum 6.8.2014
Financování párové výuky ve školním roce 2013/2014

Průběh a výsledky sbírky na financování párové výuky ve 2. ročníku školního roku 2013/2014

Vážení rodiče i ostatní dárci,

     v následujícím přehledu se můžete seznámit s průběhem financování párové výuky ve 2. ročníku školního roku 2013/2014.

     Zapojenost rodičů a ostatních do financování párové výuky byla 62,7%.

 

datum

okolnost

finanční dar celkem

31. srpen 2013

konec  prázdnin

76.310 Kč

19. září 2013

uzavření smlouvy na 1. pololetí

106.010 Kč

31. prosinec 2013

konec účetního/daňového roku

186.410 Kč

13. únor 2014

uzavření smlouvy na 2. pololetí

194.250 Kč

27. červen 2014

konec školního roku 2013/2014

198.110Kč

 

     Postupný „přírůstek“ finančních darů byl dán skutečností, že jedna třída měla odloženou fázi uzavírání smluv s ohledem na další donorskou aktivitu přímo vůči škole v pozdním jaře 2013. Přibližně 89% dárců poskytlo finanční dar jednorázově, přibližně 6% poskytlo dar ve dvou částech (druhá část byla poskytnuta v lednu 2014) asi 2% dárců pak poskytovalo dar ve čtyřech částech (listopad 2013, leden a duben 2014), a asi 3% dárců poskytovalo finanční dar v deseti částech až do června 2014.  

     V souladu s darovací smlouvou na 2. pololetí spolek Patron převedl dne 21. července 2014 škole finanční dar ve výši 2.110 Kč. Tím spolek Patron splnil svůj závazek vůči dárcům využít jejich finanční dary na financování párové výuky ve 2. ročníku školního roku 2013/2014 a současně splnil svůj závazek škole jako dárce, že daruje veškeré finanční prostředky až do celkové finanční výše 336.156 Kč, tedy částku potřebnou na tzv. superhrubý plat párové učitelky ročníku v tomto školním roce.

     Rozdíl mezi výtěžkem „sbírky“ (198.110 Kč) a potřebnou částkou (336.156 Kč.), tj. částku 138.046 Kč poskytla na párovou výuku ve 2. ročníku ve školním roce 2013/2014 škola z finančních prostředků projektu Pomáháme školám k úspěchu, tedy z finančních zdrojů stojících mimo veřejné rozpočty.       

 

Děkujeme všem, kteří splnili svůj slib, darovací smlouvu uzavřeli a v souladu s tímto právním závazkem dar poskytli, za důvěru a spolupráci,

Kateřina Círová, předsedkyně spolku

za projekt párové výuky: Veronika Doležilová, Alena Marková, Ota Potluka