Výsledek zápisu – seznam přijatých prvňáčků

Publikoval Vít Beran
Datum 15.5.2023
Výsledek zápisu – seznam přijatých prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zveřejňujeme seznam přijatých dětí po uzavření správního řízení. Z důvodu vysokého počtu zapisovaných dětí, naplněnosti školy a přijímání spádových žáků do vyšších ročníků, jsou zatím přijaty pouze ty děti, které v termínu správního řízení splnily zákonné kritérium trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy. Dále připojujeme seznam dětí, kterým byl povolen odklad školní docházky a dětí u kterých správní řízení probíhá. V září budeme otvírat tři první třídy maximálně po 30-ti žácích, respektive do počtu, který má vazbu na maximální kapacitu školy.

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 - SEZNAM PŘIJATÝCH PRVŇÁČKŮ

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, bude Vám vydáno na první třídní schůzce ve středu dne 7. června 2023 od 17:00 hodin.
První třídní schůzku chceme organizovat naživo v multifunkční učebně ZŠ Kunratice. Organizaci upřesníme v zaslané pozvánce. 
Rozhodnutí o nepřijetí a odkladu školní docházky ke vzdělávání na základní škole bude zasláno v písemné podobě. 
Tímto považujeme správní řízení za ukončené, a to v zákonem stanovené době.

Informace k proběhlému zápisu do prvních tříd naleznete ZDE.

Seznam přijatých prvňáčků pro školní rok 2023/2024 po uzavření správního řízení

Registrační číslo Registrační číslo Registrační číslo Registrační číslo
1 UJ1DD 22 I97QQ 43 VGRNN 64 XVC3K
2 2IMYA 23 HBL1H 44 HGVJB 65 P2A93
3 V0AVY 24 OT9XX 45 Y9VUC 66 Y8LKF
4 SZYJX 25 LYUP1 46 38N17 67 A1XB9
5 28JZ0 26 Y1I3F 47 ZPKM7 68 ZV315
6 9DBO1 27 6QT71 48 I8B4X 69 KWUP4
7 FP24T 28 O5S5X 49 AESAK 70 KUN04
8 6ZPGT 29 V6XA7 50 NH1HA 71 6ZQ2G
9 542LE 30 EDLBA 51 6YRLL 72 W36RX
10 Z7H4D 31 9BAZO 52 KUN02 73 UAM6A
11 N4QE9 32 IJVQO 53 6VON9 74 KE6XR
12 C8UFU 33 KKL1O 54 3QPIP 75 F6EWI
13 XY4Z6 34 UE16Q 55 3NI2O 76 N6QY5
14 OYWZ1 35 WH6GQ 56 9657L 77 QTJ41
15 L886W 36 BNZTB 57 9UJ5O 78 2TTMB
16 M5IGU 37 OMQZI 58 79JJG 79 PURKE
17 VM7T6 38 MAL47 59 HDOP6 80 UPMOO
18 1Z5T0 39 EQ1F1 60 LAEFY 81 3DZTX
19 D66OZ 40 KBW7O 61 38IPU 82 KHZHZ
20 TJLFU 41 UW5O4 62 4W38Z 83 YKS2K
21 U4DUA 42 YLRN7 63 3PIYZ    

Žáci s vyřízeným odkladem školní docházky pro školní rok 2023/2024 po uzavření správního řízení - pro školní rok 2024/2025 musí se znovu zaregistrovat a projít zápisem

Registrační číslo Registrační číslo Registrační číslo Registrační číslo
1 4QKP9 6 KUN01 11 Y5T1N 16 TG6E0
2 FHCKZ 7 KUN03 12 GNJRN 17 LI2Z5
3 F0I94 8 YR8RJ 13 17ZRU 18 MYE9K
4 6QEPG 9 F30IY 14 GO45O 19 KLUW8
5 5QH31 10 JTKDQ 15 V5946 20 TROK2

Budoucím prvňáčkům, kterým na základě žádosti byl ve správním řízení povolen odklad školní docházky PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024, se musí znovu dostavit k zápisu v dubnu 2024 po registraci v lednu 2024. 

Žáci, u kterých probíhá správní řízení respektive přeřazených do jiné školy

Vzhledem k přijímání žáků ze spádového obvodu do vyšších ročníků, maximální kapacitě školy a probíhajícímu přijímacímu řízení na víceletá gymnázia musíme dát přednost všem, kteří mají trvalé bydliště ve spádovém obvodu. Správní řízení u nespádových prvňáčků bude uzavřeno v řádném nebo v prodlouženém termínu po uzavření správního řízení spádových žáků ve vyšších ročnících, kterým musíme jako spádová škola dát při přijímání přednost.

Registrační číslo Registrační číslo Registrační číslo
1 K0K03 2 7YOR6 3 ZC0V5

Nepřijatí žáci s trvalým pobytem ve spádovém obvodu z důvodu vysokého počtu přijatých spádových žáků nebo s jiným důvodem nepřijetí: 

Registrační číslo Registrační číslo Registrační číslo Registrační číslo
1 ... 2 ... 3 4

Nepřijatí žáci z důvodu vysokého počtu přijatých žáků s trvalým pobytem ve spádovém obvodu:

Registrační číslo Registrační číslo Registrační číslo Registrační číslo
1 ... 2 ... 3 ... 4 ...

Žáci, u který je přerušeno správní řízení do doby vyřízení odkladu školní docházky nebo mají neuzavřený zápis: 

Registrační číslo Registrační číslo Registrační číslo Registrační číslo
1 ... 2 ... 3 4

ZDE JSOU VIDEA z toho jak probíhal zápis do prvních tříd v dubnu 2018 - PRVNÍ DEN - DRUHÝ DEN