Seznamy přijatých prvňáčků

Publikoval Vít Beran
Datum 12.7.2020
Seznamy přijatých prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zveřejňujeme seznam přijatých dětí ke dni 10.5.2022. Z důvodu vysokého počtu zápisových dětí jsou přijaty pouze ty, které v termínu správního řízení splnily zákonná kritéria. Dále připojujeme seznam dětí, kterým byl povolen odklad školní docházky a dětí nepřijatých. V září budeme otvírat tři první třídy po 30-ti žácích.

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 - SEZNAM PŘIJATÝCH PRVŇÁČKŮ

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, bude Vám vydáno na první třídní schůzce ve středu dne 8. června 2022 od 17:00 hodin.
První třídní schůzku chceme organizovat naživo v multifunkční učebně ZŠ Kunratice. Organizaci upřesníme v zaslané pozvánce. 
Rozhodnutí o nepřijetí a odkladu školní docházky ke vzdělávání na základní škole bude zasláno v písemné podobě. 
Tímto považujeme správní řízení za ukončené, a to v zákonem stanovené době.

Informace k proběhlému zápisu do prvních tříd naleznete ZDE.

Seznam přijatých prvňáčků pro školní rok 2022/2023 k 10.5.2022

Registrační číslo Registrační číslo Registrační číslo
1 DGD7A 31 1Z646 61 SO6JZ
2 W5WAH 32 0IBV6 62 N091P
3 FXMPI 33 3UA5A 63 A104A
4 09NMI 34 2JJL4 64 I697R
5 UA4DS 35 LZIRJ 65 WCXJW
6 5IIA7 36 FIIOT 66 I6VH2
7 WUSD3 37 M65WL 67 91AZ1
8 8DRQG 38 QDX81 68 8PJHQ
9 ZQTD9 39 D14PV 69 7LZBY
10 HL4CN 40 ZR6QO 70 7JDB8
11 ZSOAL 41 JM1V5 71 234TB
12 ULJRK 42 EYKQV 72 W7RVA
13 IHZDM 43 FXIQ3 73 HHXT0
14 0MMSD 44 YL6E1 74 CAZ76
15 0H717 45 H88C6 75 K37T8
16 1W38Z 46 UZFYI 76 MOQ98
17 Y2A9E 47 HKK6B 77 FALJC
18 U02GL 48 1AHKH 78 4CL7R
19 5R0AA 49 OF95I 79 B7S81
20 JGJXO 50 6P5MD 80 JTJY4
21 1PAKZ 51 17Y3K 81 JAK1N
22 NXDWS 52 ADGIQ 82 BL49A
23 VGJPM 53 M9FY7 83 07QZ9
24 KZ20X 54 70CIQ 84 G8HEJ
25 4T2HI 55 WTEQV 85 3SLG1
26 L4UYK 56 3EC5C 86 8RBYO
27 D2EYF 57 CTTTY 87 UK99U
28 M2697 58 OCZ2I 88 G0NIQ
29 0WYAH 59 3J8OP 89 WN8WY
30 YMKNS 60 8LJ5B 90  

Žáci s vyřízeným odkladem školní docházky pro školní rok 2022/2023 k 10.5.2022 - pro školní rok 2023/2024 musí se znovu zaregistrovat a projít zápisem

  Registrační číslo   Registrační číslo   Registrační číslo
1 TZJQE 5 4O247 9 GPLTI
2 U79OB 6 4GHJV 10 MQLNA
3 XYXHQ 7 IXSNW 11  
4 EKBF6 8 LBGT8 12  

Budoucím prvňáčkům, kterým na základě žádosti byl ve správním řízení povolen odklad školní docházky PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023, se musí znovu dostavit k zápisu v dubnu 2023 po registraci v lednu 2023. 

Nepřijatí žáci s trvalým pobytem ve spádovém obvodu z důvodu vysokého počtu přijatých spádových žáků nebo s jiným důvodem nepřijetí: 

Registrační číslo Registrační číslo Registrační číslo Registrační číslo
1 ..... 2 ..... 3 ….. 4 …..

Nepřijatí žáci z důvodu vysokého počtu přijatých žáků s trvalým pobytem ve spádovém obvodu:

Registrační číslo Registrační číslo Registrační číslo Registrační číslo
1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 .....

Žáci, u který je přerušeno správní řízení do doby vyřízení odkladu školní docházky nebo mají neuzavřený zápis: 

Registrační číslo Registrační číslo Registrační číslo Registrační číslo
1 BUV41 2 IVHHR 3 ….. 4 …..

ZDE JSOU VIDEA z toho jak probíhal zápis do prvních tříd v dubnu 2018 - PRVNÍ DEN - DRUHÝ DEN