II. stupeň = Den třídy s rozdáním výpisu pololetního vysvědčení – program dle pokynů třídních učitelů