Matematika - Druhá mocnina a odmocnina

Publikoval Jakub Zvěřina
Datum 7.11.2020