AKTUALIZOVANÉ informace MŠMT ČR pro školy k provozu od září 2021

Publikoval Vít Beran
Datum 2.1.2022
AKTUALIZOVANÉ informace MŠMT ČR pro školy k provozu od září 2021

Všichni si přejeme, aby nový školní rok byl v ZŠ Kunratice co nejpřirozenější a blížil se k tomu, co známe z předcházejících let před nouzovým stavem a uzavřením škol. Více ZDE

Informace ... - Zákon o mimořádném ředitelském volnu a vzdělávání distančním způsobem - Kdo o čem rozhoduje? - Dopis ministra školství ředitelům škol - Testování na školách 22. a 29.11.2021 - Testování na pražských školách 8. a 15.11.2021Dopis ředitele školy - 20.10.2021Informace k délce stanovené karantény - VYJÁDŘENÍ MŠMT K DEZINFORMACÍM O AKTUÁLNÍCH PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍCH VE ŠKOLÁCHOdběrové místo Praha Kunratice - ...
Opatření ... - od 14. 3. 2022 - od 19. 2. 2022 - od 31. 1. 2022 a 15.2. 2022 - TESTOVÁNÍ OD 24.1.2022 - od 17.1.2022 - od 10.1.2022 - od 3.1.2022 - od 14.12.2021 - 21.11.2021 - od 25.10. a 1.11.2021 - 30.9.2021 - 13.9.2021 - 10.9.2021 - 8.9.20211.9.2021 - SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ - ...

Na této stránce budeme pravidelně informovat o opatřeních, které musíme respektovat při organizaci výuky a programu ZŠ Kunratice. Děkujeme, že nám pomáháte.
Vít Beran, ředitel školy

INFORMACE KE ZMĚNĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZD K NOŠENÍ OCHRANNÉHO PROSTŘEDKU S ÚČINNOSTÍ OD 14. 3. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 9. 3. 2022 vláda schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností ode dne 14. března 2022 (ZDE).
Tímto mimořádným opatřením se od 14. 3. 2022 ruší ve vysoké míře povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov. Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze v prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve vybraných zařízeních sociálních služeb. V platnosti také zůstávají obecné výjimky z povinnosti nosit ochranný prostředek jako doposud (osoby s poruchou intelektu, ze zdravotních důvodu apod.).
Ruší se tedy mimo jiné plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek.

 • Celý text informace ZDE
 • Dopis pana ministra školství ZDE

Jak si počínáme ve škole?

Dodržujeme zásadu 6 R:

 • Rozum = mít všech 5 pohromadě
 • Respekt a nikoliv strach
 • Ruce - pečlivé a časté mytí
 • Rozestup - udržovat si fyzický odstup od ostatních tak, jak provozní možnosti dovolí
 • Roušky - všude, kde je nařízeno a setkáváme se s dalšími lidmi
 • Radost - vždy a všude

Větráme třídy, co nejvíce učíme se venku, a to se týká i školní družiny.

Kdo o čem rozhoduje? - viz plakát

 • kdo informuje rodiče o karanténě?
 • kdo kontroluje konec karantény?
 • kdo potvrzuje OČR?

Aktuální situace ve školách často vyžaduje rychlé jednání. Ne vždy je ale jasné, kdo o tom či onom vlastně rozhoduje. Na základě nejčastějších dotazů jsme pro školy a rodiče připravili leták, ze kterého se dozví, za co zodpovídá škola a za co naopak rodič, co je v kompetenci ředitele a o čem rozhodují krajské hygienické stanice! Leták ke stažení zde https://www.edu.cz/covid-ve-skolach-kdo-o-cem-rozhoduje/

PODROBNÉ VYSVĚTLENÍ:

 • Nošení roušek a další protiepidemická povinná opatření nenařizuje ředitel ani MŠMT, nýbrž mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví. Škol se týkají zejména tato mimořádná opatření MZČR:
 • Pokud žáci při výuce sedí na místě, zpívají nebo cvičí, roušky mít nemusí, ale v ostatních případech ano. Povinnost nařízena mimořádným opatřením MZČR o ochraně dýchacích cest: https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-ochrana.../
 • Jediný, kdo může nařídit karanténu, je KHS. Škola nemá žádnou pravomoc karanténu nařídit a není jejím úkolem obvolávat rodiče a o karanténě je informovat. Metodický pokyn hlavní hygieničky ke karanténám a izolacím https://koronavirus.mzcr.cz/.../Metodick%C3%BD-pokyn...
 • Karanténa je nařizována KHS v rámci správního řízení, viz rozsudek Městského soudu v Praze Ad 1/2021 - 30ze dne 23.4.2021 10 https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/msph/10-ad-1-2021-30
 • Za ukončení karantény, ať již PCR testem nebo uplynutím lhůty 14 dnů, je zodpovědný rodič – nikoli škola, ta při návratu děti nekontroluje. Informace k ukončení karantény jsou součástí metodického pokyny hlavní hygieničky ke karanténám a izolacím a přesné pokyny obdrží zákonný zástupce od KHS. Žádné mimořádné opatření nenařizuje školám kontrolovat splnění podmínek ukončení karantény. https://koronavirus.mzcr.cz/.../Metodick%C3%BD-pokyn...
 • V případě, že je dítěti nařízena karanténa, potvrzení o OČR vydává dětský lékař (případně KHS), nikoli škola. Pokud je jednotlivému dítěti nařízena karanténa, o potřebě ošetřování (OŠR) rozhoduje lékař, případně KHS. Škola vydává potvrzení v případě, že je celá škola nebo třída uzavřena, a tedy do ní nemohou chodit ani děti, které v karanténě nejsou. Podrobný výklad na webu OSSZ. https://www.cssz.cz/.../osetrovne-v-dobe-podzimnich...
 • Pokud je více jak polovině žákům třídy nařízena karanténa, vzdělávají se tito žáci distančně. Ostatní žáci mají právo na prezenční výuku a škola jim nemůže distanční výuku nařídit, pokud není uzavřena škola nebo její část.
 • Podmínky vzdělávání distančním způsobem jsou stanoveny v §184a školského zákona, který stanoví, že pokud z důvodu nařízení karantény není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům (těm, kterým je znemožněna osobní přítomnost) vzdělávání distančním způsobem.

Testování ve školství

INFORMACE K MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM K MALOOBCHODU S ÚČINNOSTÍ OD 10. 2. 2022, RESP. OD 19. 2. 2022 A O ZRUŠENÍ POVINNÉHO TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH A POVINNÉHO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNACŮ OD 19. 2. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 9. 2. 2022 vláda schválila následující (podrobně na webu MŠMT ČR: Informace MŠMT ke změnám mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ke COVID-19 s účinností od 10. 2. 2022 a 19. 2. 2022 a ke zrušení povinného testování ve školách a zaměstnanců od 19. 2. 2022 – edu.cz) ... Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které ruší screeningové testování ve školách a testování zaměstnanců od 19.2.2022.

Současně tímto dnem končí povinnost rodičů oznamovat děti s pozitivním PCR testem škole. Škola nebude posílat hygienické stanici rizikové kontakty. I tak MŠMT upozorňuje na:

Podrobně na webu MŠMT ČR na edu.cz

INFORMACE MŠMT OHLEDNĚ ZÁKONA O MIMOŘÁDNÉM ŘEDITELSKÉM VOLNU A MIMOŘÁDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM PRO OBDOBÍ EPIDEMIE ONEMOCNĚNÍ COVID-19 (vyhlášení ZDE)

Následující informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy shrnuje, co zavádí nový zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19, který bude účinný od pondělí 7. 2. 2022 - podrobně s výkladem ZDE.
MŠMT informuje, že v neděli 6. 2. 2022 bude ve Sbírce zákonů publikován zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19. Tento zákon bude účinný od pondělí 7. 2. 2022 (to znamená, že již v pondělí mohou být níže uvedené možnosti při splnění zákonem stanovených podmínek využity).

Zákon umožňuje po dobu trvání pandemické pohotovosti podle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 vyhlásit v období školního vyučování školního roku mimořádné vzdělávání distančním způsobem nebo mimořádné ředitelské volno v celkovém rozsahu až 10 dnů. 

V souladu se zákonem:

 • Ředitel školy může vyhlásit mimořádné vzdělávání distančním způsobem pouze, pokud z důvodu izolace, karantény nebo onemocnění COVID-19 není možná osobní přítomnost pedagogických pracovníků ve škole v takové míře, že důsledkem toho není možné zabezpečit prezenční vzdělávání ve škole v souladu se školským zákonem a současně se ředitel školy dohodne v potřebném rozsahu s pedagogickými pracovníky, že budou činnost vykonávat z jiného místa.

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 31. 1. 2022 A 15.2. 2022 (celý text ZDE)

MŠMT informuje že dne 26.1.2022 Vláda schválila následující:
 • Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k testování zaměstnanců a dalších osob, s účinností od 31. 1. 2022 (ZDE),
 • Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ke screeningovému testování ve školách, s účinností od 31. 1. 2022 (ZDE),
 • Změna mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se zkrácení platnosti očkovacích certifikátů, s účinností od 15. 2. 2022 (ZDE).

Veškeré informace týkající se testování naleznete v Aktualizovaném manuálu ke screeningovému testování dětí a žáků ve školách a školských zařízeních (doplněny aktuální informace platné od 31. 1. 2022).

S účinností od 31. 1. 2022 bude platit výjimka z povinného testování ve školách a z povinného testování zaměstnanců obecně pro osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

 • Tato výjimka dopadá na osoby, které se testují jak podle mimořádného opatření k testování ve školách (děti, žáci, studenti, zaměstnanci ZŠ, SŠ, KON, nově VOŠ apod.), tak i na osoby, které se testují podle mimořádného opatření k testování zaměstnanců,
 • platí tedy ochranná lhůta 30 dnů od pozitivního výsledku PCR testu; po tuto dobu nejsou osoby povinny podrobovat se testování na školách či pracovištích,
  pro prokázání této skutečnosti je tedy nezbytné disponovat potvrzením o pozitivním PCR testu včetně data jeho podstoupení,
 • tato změna se nedotýká situací, ve kterých je nutné doložit O(T)N jako podmínku pro vstup osob do vnitřních a venkovních prostor a pro účast na činnostech upravených mimořádným opatřením k maloobchodu a službám o zde nadále platí, že podmínky splňuje i osoba, která prodělala onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech a prokáže tuto skutečnost příslušným certifikátem.
Dále informujeme, že od 31. 1. 2022 osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, prodělaly onemocnění covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR, uplynula u nich izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu, nebude v tuto ochrannou lhůtu nařízena karanténa v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženým. Uvedené se bude vztahovat jak na zaměstnance škol a školských zařízení, tak děti, žáky a studenty.

TESTOVÁNÍ OD 24.1.2022

Vážení rodiče,
Milé kolegyně a drazí kolegové,
děvčata a chlapci,
přibývá počet covid pozitivních žáků a zaměstnanců školy. Do centrálního systému Covid Forms APP (CFA) jsem jen tento týden od 17. do 23.1.2022, nahrál 30 hlášení. Hlášení se netýká 100% covid pozitivních dětí naší školy, ale pouze těch, které svou přítomností ve škole se staly rizikovými kontakty pro své spolužáky.

Proto, od pondělí 24.1.2022 budeme ve škole až do odvolání testovat dvakrát týdně.

V pondělí nás čeká záchytné AG testování a ve středu bude možné se testovat PCR testy NEINVAZIVNÍM ODBĚREM Z ÚST s tím, že jejich vyhodnocení by mělo být nejpozději vždy čtvrtka rána. RT-PCR test odhalí přítomnost viru v těle s téměř 100 % přesností již v inkubační fázi, tedy předtím, než se u nakaženého projeví příznaky, vytvoří se protilátky a virus může být až následně zachycen méně přesným školním antigenním testem. VAŠE DÍTĚ PŘIHLASTE ONLINE ZDE: https://petonatestovani.cz/zs-kunratice/. Po vyplnění formuláře Vám bude zaslán na e-mail s pdf dokumentem: "Souhlas zákonného zástupce s provedením testu na onemocnění Covid-19", který prosím vytiskněte a podepište. Děti tento dokument musí odevzdat nejpozději v den testování. 

AG testování je určeno pro všechny žáky a zaměstnance, a to jak po očkování, tak v tzv. ochranné lhůtě. Takto je to popsáno v mimořádném opatření MZdr a MŠMT ČR.

Kolektivní preventivní RT-PCR testování může znamenat 3x NIŽŠÍ RIZIKO KARANTÉN.  Navíc všichni mají výsledky testu ve stejnou chvíli a nemusí čekat další 1-2 dny na potvrzení/vyvrácení výsledku antigenního testu, nebo ještě déle na termín v odběrovém místě.

AG testy souvisí s mimořádným opatřením a je určeno pro všechny žáky a ve spolupráci s radnicí jsme zajistili testy i pro všechny zaměstnance.

PCR testování je zajištěno firmou PETONA CZECH s.r.o. a službu testování poskytují zdravotnická zařízení schválená MZČR pro mobilní testování onemocnění Covid 19.  Pro více informací navštivte web: www.petonatestovani.cz.

Testování bude hrazeno ze zdravotního pojištění a s ním souvisí i souhlas zákonných zástupců/rodičů našich žáků a souhlas i zaměstnanců školy, kteří doposud nemají povinnost být testováni 2x týdně. Prosíme vás o pár minut součinnosti pro vytvoření online přihlášky/souhlasu k testování. Vytvoření přihlášky/souhlasu je nezbytné pouze jednou před prvním testováním. VAŠE DÍTĚ PŘIHLASTE ONLINE ZDE: https://petonatestovani.cz/zs-kunratice/. Po vyplnění formuláře Vám bude zaslán na e-mail s pdf dokumentem: "Souhlas zákonného zástupce s provedením testu na onemocnění Covid-19", který prosím vytiskněte a podepište. Děti tento dokument musí odevzdat nejpozději v den testování. 

Mým osobním přáním je, tam kde to má smysl, testovat ve škole všechny žáky i zaměstnance.

Připojuji informaci firmy PETONA CZECH s.r.o. a písemný SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE k vytištění a vyplnění, pokud jste jej nevyplnily elektronicky (https://petonatestovani.cz/zs-kunratice/), s provedením testu na onemocnění virem COVID 19. Po vyplnění formuláře Vám bude zaslán na e-mail s pdf dokumentem: "Souhlas zákonného zástupce s provedením testu na onemocnění Covid-19", který prosím vytiskněte a podepište. Souhlas musí být vyplněn předem elektronicky nebo v papírové podobně odevzdán v den odběru ve škole třídnímu učitelce/učiteli.

Děkuji za pochopení.
Vít Beran, ředitel školy

Poznámka:

BEZ DODÁNÍ SOUHLASU DO ŠKOLY NEMŮŽE BÝT NEZLETILÝ TESTOVÁN PCR TESTEM.

 • RT-PCR test je výrazně přesnější laboratorní test než antigenní. Odhalí přítomnost viru v těle již v inkubační fázi, tedy předtím, než se u nakaženého projeví příznaky, vytvoří se protilátky a virus může být následně zachycen antigenním testem. Nakažený je ovšem již několik dní před pozitivním Ag testem infekční a může být předem zachycen RT-PCR testem, který tak zaručuje významně vyšší a přesnější míru prevence před dalším šířením nákazy v kolektivu. Výsledek již druhý den (ze zákona do 48 hod.)
 • Odběr probíhá naprosto šetrně a bezpečně z úst ze slin na štětičku (tzv. lízátko), ne výtěrem z nosu.
 • Oficiální výsledek je doručen testovanému/zákonnému zástupci do koncové aplikace (např. ocko/uzis, Tečka).
 • Test je hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Všichni pojištěnci v ČR do dovršení věku 18 let mají ze zdravotního pojištění zdarma nárok na 5x RT-PCR test v kalendářním měsíci. Kdykoli mají nárok na test všichni indikovaní pojištěnci (s žádankou).

Souhrnné informace pro základní školy od 17.1.2022

Pro ZŠ platí tato mimořádná opatření:

 • MO o nošení ochranných prostředků dýchacích cest
 • MO k testování ve ZŠ a SŠ
 • Testují se všichni žáci včetně dětí v přípravných třídách 1x týdně v pondělí antigenními testy nebo 1x týdně kterýkoli den metodou PCR, pokud se k ní škola přihlásila.
 • Testují se VŠICHNI zaměstnanci ZŠ, školní družiny, klubu a školních jídelen, které vaří pro žáky ZŠ 1x týdně v pondělí antigenními testy.
 • Pokud dotyčný v den testovaní chybí, testuje se ihned po návratu do školy.
 • Pokud je dítě do 10 let v karanténě nebo izolaci, ZŠ nevydává OČR, ale rodič si sám vyplní žádost o „krizové ošetřovné“.
 • Karanténa a izolace trvá 5 dnů, po ukončení karantény či izolace je doporučeno nosit 5 dnů respirátor. Pokud má osoba příznaky, prodlužuje se.

Do CFA se zapisují:

 1. souhrnné počty testů každý den, kdy se testovalo
 2. údaje o osobách s pozitivním AG testem a
 3. seznam rizikových kontaktů při trasování.

ROUŠKY A RESPIRÁTORY

 • Žáci do 15 let nosí roušky ve všech společných prostorách, při vzdělávání nosit nemusí, pokud jsou usazeny.
 • Obecně platí, že všichni zaměstnanci nosí ve vnitřních prostorách respirátor – výjimku mají pouze očkovaní pedagogové při vzdělávání, pokud se testují.
 • Pedagogové po prodělaném covidu, neočkovaní nebo očkovaní, kteří se odmítají testovat pracují v respirátoru. Nemusí mít respirátor při cvičení, zpěvu, hře na hudební nástroj atp. a pokud je třeba, aby mu žák viděl na ústa – v takovém případě stačí štít. Dodržovat však musí rozestup min. 1,5m

Ke stažení a prostudování:

Datová schránka 10.1.2021 - INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZMĚNY DOBY TRVÁNÍ KARANTÉNY A IZOLACE OD 11. 1. 2022 A PRAVIDEL PRO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ OD 17. 1. 2022 - celý text ZDE

Na jednání vlády 5. 1. 2022 bylo schváleno – nové mimořádné opatření k testování zaměstnanců a dalších osob s účinností od 17. 1. 2022 (přičemž speciální pravidla stanovená mimořádným opatřením ke screeningovému testování ve školách zůstávají zachována), o podrobné informace k o realizaci tohoto mimořádného opatření MŠMT připravuje a zašle školám a školským zařízením v průběhu tohoto týdne. - nový Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 s účinností od 11. 1. 2022 do 16. 1. 2022.

Informace o obsahu relevantním pro školy a školská zařízení z metodického pokynu hlavní hygieničky k izolacím a karanténám účinném od 11. 1. 2022 do 16. 1. 2022:

 • Izolace je nařízena osobám s pozitivním PCR testem nebo osobám, které mají pozitivní AG test provedený poskytovatelem zdravotních služeb a zároveň příznaky onemocnění covid-19, a to v délce min. 5 dnů.
 • Karanténa je nařízena osobám, které s pozitivně testovaným byly v rizikovém kontaktu, a to v délce 5 dnů.
 • Karanténa se nenařizuje osobám, které mají očkování, nebo prodělaly covid-19 v posledním půl roce, s tím, že se zvažuje toto upravit jinak od 17. 1., o čemž vás budeme informovat.

Za rizikové kontakty jsou považovány osoby, které byly v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou v průběhu dvou dnů před objevením se příznaků nebo před provedením testu. V prostředí škol je za rizikový kontakt považována osoba, která:

 • měla s pozitivně testovaným fyzický kontakt bez použití respirátoru,
 • měla s pozitivně testovaným kontakt tváří v tvář ve venkovním či vnitřním prostředí nebo s ním pobývala v jedné uzavřené místnosti:
  • ve vzdálenosti menší než 1,5 m;
  • po dobu minimálně 5 minut;
  • bez použití respirátoru;
 • seděla v dopravním prostředku dvě řady od pozitivní osoby.

V případě sporného bodu je nutno provést vždy individuální posouzení míry rizika s ohledem na délku trvání kontaktu, intenzitu kontaktu, místo kontaktu a použití adekvátního ochranného prostředku dýchacích cest.

Obecná pravidla k ukončení izolace a karantény, která se uplatňují od 11. 1. 2022

 • Izolace se ukončí:
  • osobě nevykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 po uplynutí minimálně 5 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu, a to bez provedení „ukončovacího“ RT-PCR testu;
  • osobě, která podstoupila na základě pozitivního výsledku antigenního testu provedeného poskytovatelem zdravotních služeb konfirmační vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR s negativním výsledkem, a tuto skutečnost doloží, izolace se této osobě ukončí ke dni obdržení negativního výsledku RT – PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2;
  • u osoby vykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 izolace trvá po dobu výskytu klinických příznaků onemocnění a ukončuje se po uplynutí alespoň 2 dnů, kdy daná osoba klinické příznaky onemocnění covid-19 nevykazuje nebo pokud lze přetrvávající klinické příznaky vysvětlit jinak, přičemž celková doba izolace nesmí být kratší než 5 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu a ukončuje se bez provedení RT-PCR testu;
  • osobě, u které byla izolace ukončena, je doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení izolace všude i nad rámec mimořádného opatření na ochranu dýchacích cest.
 • Karanténa se ukončí:
  • osobě s nařízenou karanténou nejdříve po 5 dnech ode dne zahájení karantény; osoba, u které byla karanténa ukončena po 5 dnech, monitoruje svůj zdravotní stav a je jí doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení karantény všude i nad rámec mimořádného opatření pro ochranu dýchacích cest, v případě projevu příznaků onemocnění covid-19 v průběhu 14 dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 se této osobě nařídí absolvovat RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a v případě pozitivního výsledku tohoto testu se jí nařídí izolace.

Datová schránka 30.12.2021 - INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ KE ZMĚNÁM V MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ S ÚČINNOSTÍ OD 3. 1. 2022

Po jednání vlády dne 29. prosince 2021 platí pro testování dětí, žáků a zaměstnanců škol a školských zařízení následující:

Informace o změnách účinných od 3.1.2022

Nadále platí pravidla, která byla školám zaslána v informaci ze dne 27. 12. 2021 (a která je dostupná ZDE), a to že...

 • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
 • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
 • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
  • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.),
 • i nadále se testování týká pouze dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravném stupni ZŠ speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání,
 • testování PCR metodou nadále probíhá ve frekvenci jedenkrát za 7 dnů.

Následky při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (primárně po čtvrtečním testování) je podrobně popsán v připojeném dokumentu ZDE. Přehlednosti pomohou i grafické znázornění PRO RODIČE a PRO ŘEDITELE.

Nově se zavádí forma předávání dat ze škol na KHS: METODICKÝ POKYN PŘEDÁVÁNÍ DAT A SOUČINNOST ŠKOL S KHS PŘI TESTOVÁNÍ A TRASOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH

Datová schránka 14.12.2021- INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Celá informace ke stažení ZDE.

Dne 13. prosince 2021 schválila vláda následující mimořádná opatření:

 • změnu mimořádného opatření k testování dětí a žáků ve školách s účinností ode dne 14. prosince 2021 a od 3. ledna 2022 (ZDE),
 • změnu mimořádného opatření k testování zaměstnanců (ZDE),
 • změnu mimořádného opatření k nošení ochrany dýchacích cest (ZDE).

S účinností od 3. 1. 2022 se mění

 • pravidla pro nahlašování ve škole pozitivně testovaných dětí a žáků na přítomnost nemoci covid-19
 • pravidla pro trasování kontaktů ve školách
  • zákonný zástupce nebo zletilý žák nebo pedagogický pracovník povinně nahlásí pozitivní výsledek PCR testu škole,
  • škola se spojí s KHS a předá jí osobní údaje všech osob, které byly v epidemiologicky významném kontaktu (dle instrukcí KHS) opět do aplikace Covid Forms Application,
  • Podrobnější návody k těmto novým pravidlům komunikace škol s KHS zašleme dotčeným školám v nejbližším možném termínu.

Dopis ministra školství ředitelům škol – ke stažení ZDE

Praha, 2.12.2021

Vážené kolegyně a kolegové,
Vážení rodiče,
milí žáci.

Poděkování, které bylo dnes doručeno do datové schránky a které připojuji k tomuto mailu, ač adresované ředitelům škol, prvořadě patří všem pedagogům, kteří za zajišťují výuku, přípravu na ní i vše co na ni navazuje. I díky párové výuce, spolupráci s asistenty je potřeba přidat mnoho dalšího času, který sice není na první pohled vidět, ale bez kterého by se výuka nedařila.

Patří i všem, kteří zajišťují jak provoz školy, tak fungování školní jídelny. Patří i vychovatelům ve školní družině a školním klubu a vedoucím kroužků.

Zejména v posledních týdnech, kdy často chybí i velká část dětí v jednotlivých třídách, kdy musíme zastoupit jak práci pedagogů, tak provozních zaměstnanců je vše, co má ve škole fungovat, složitěji zajistitelné.

Jen malá statistika již jen dvě třídy (7%) z 28 nebyli od září v karanténě. Na 108 (14%) dětí prodělalo od září covid. Víme o 105 (32%) dětech ze šestých až devátých tříd, kteří jsou očkovaní. Covidem si prošlo i dvanáct (10%) zaměstnanců školy.

Ze statistiky je zřejmé, že patří i veliké poděkování rodičům, kteří podporují školní docházku svých dětí, podporují je v učení.

Poděkování i Vám děvčata a chlapci, kteří i v těchto složitých podmínkách se aktivně stavíte ke svému učení za které přebíráte odpovědnost. Učíte se pro svou budoucnost, učíte se tím, že jste při učení „in“… Učíte se i vzájemným učením a k tomu potřebujete své spolužáky. Proto usilujeme o to, jak zachovat prezenční výuku, poradit si s takzvanou hybridní výukou a výukou na dálku. Děkuji všem, kteří toto podporují.

Blíží se Vánoce. Všichni si potřebujeme odpočinout, nabrat nových sil.
Příjemné předvánoční dny.

Vít Beran, ředitel školy

Datová schránka 21.11.2021 - INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 22. LISTOPADU 2021

Podrobně ZDE nebo na stránkách MŠMT.

Dne 18. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k:

 • povinnému testování zaměstnanců – včetně zaměstnanců škol (ZDE),
 • testování ve školách i v dalších termínech od 6. 12. 2021 (ZDE),
 • úpravě pravidel pro možnost testování obyvatel (ZDE), a
 • pravidlům pro maloobchod, služby a volnočasové aktivity (ZDE).

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 11. 2021 k testování dětí v přípravných třídách, žáků v základních školách, středních školách a konzervatořích stanovuje následující:

 • Preventivní testování dětí a žáků ve školách bude plošně pokračovat i po 29. listopadu 2021. Další testování se tedy provede 6. prosince 2021 a pak následně každé pondělí. V této chvíli není určeno konkrétní datum konce testování. Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.
 • Pravidla pro testování zůstávají stále stejná, nadále se testování týká pouze přípravných tříd, základních, středních škol a konzervatoří. Uplatňuje se tedy i nadále manuál k testování (ZDE).
 • Jedinou změnou je přesun režimu testování zaměstnanců škol již od 22. 11. pod obecný režim, který popisujeme níže.

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH A PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE POVINNÉHO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ke stažení ZDE

Testování na školách 22. a 29.11.2021

Podrobné informace ZDE a na Jak na to ve škole – edu.cz.

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ZDE, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení.

Obecně pár informací k samotnému testování:
• Screeningové testování bude tedy probíhá na všech školách po celé ČR včetně těch škol, které mají místo poskytování vzdělávání v těch okresech, ve kterých již screeningové testování probíhalo
• Testování proběhne ve dvou termínech - 22. a 29. 11. 2021
• Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS
• Testovat se bude antigenními testy, které budou standartně distribuovány školám (viz níže), na PCR testování nebude v tomto případě poskytován příspěvek ze státního rozpočtu
• Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech) o Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. ze zdravotní důvody potvrzené lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje)

Testování na pražských školách 8. a 15.11.2021

S ohledem na současný negativní vývoj epidemické situace, významné meziregionální rozdíly a zvyšující se riziko přenosu viru SARS-CoV-2 mezi neočkovanými dětmi a mladistvými, bylo v populaci dětí a žáků v regionech nejzasaženějších nákazou covid-19 přistoupeno k preventivnímu screeningovému testování i v Praze (více ZDE). Na naší škole mají žáci výběr mezi PCR testováním hrazeným ze zdravotního pojištění, na které přihlašují děti jejich rodiče a AG testováním, které probíhá formou samoodběru, tak jak děti jsou zvyklé. Podrobné informace v zaslaném e-mailu – text ZDE. PCR testování vyžaduje vyplněný a podepsaný souhlas, který předejte svému dítěti, aby jej při testování ve škole předal 8.11.2021 zdravotníkovi – ke stažení ZDE.

V případě, že žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, není nezbytně nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Do doby, než budou žáci otestováni však musí mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest podle mimořádného opatření k nošení ochranného prostředku (ve společných prostorech nasazená rouška/respirátor; pokud jsou děti a žáci usazeni, nemusí mít roušku/respirátor)  

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19).  

Testovat se dále nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu).   

Výsledky testů na protilátky nejsou náhradou za testování.  

Co s dětmi/žáky, kteří se odmítnou testovat?  

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování (ochrana dýchacích cest po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově školy nebo školském zařízení nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních dětí nebo žáků). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. Děti a žáci, kteří přijmou tuto podmínku (ochrana dýchacích cest místo testování) mají při vzdělávání nebo poskytování školských služeb několik omezení:  

 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; při cvičení ve venkovních prostorech se převlékají s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy, 
 • nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m, 
 • používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto žáky zvláštní hygienické zařízení, 
 • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a nemusí při tom používat ochranný prostředek dýchacích cest a musí dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru, 
 • nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu na pokoji (tj. mimo společné prostory) na škole v přírodě nebo jiné obdobné akci pořádané školou. 

Výjimku pro nošení ochrany dýchacích cest mají pouze děti a žáci s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu nebo děti a žáci s lékařským potvrzením o zdravotním stavu, který jim neumožňuje nosit konkrétně respirátor nebo jakoukoliv ochranu dýchacích cest.  

V případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku škola neumožní dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. V případě, že dítě či žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola (školské zařízení) je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce. Dítě či žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby.   

Zdroj: FAQ COVID-19 – edu.cz

Datová schránka 27.10.2021 - INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 25. ŘÍJNA 2021 A 1. LISTOPADU 2021

Podrobně ZDE.

MŠMT informuje, že MZdr byl vydán Metodický pokyn hlavní hygieničky k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19, s účinností od 25. 10. 2021 (ZDE). Nově se zkracuje doba pro ukončení izolace ze 14 dnů na 7 dní, a to za předpokladu negativního výsledku RT-PCR testu provedeného v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a absence klinických příznaků onemocnění covid-19.

Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením MZdr o nošení ochranných prostředků dýchacích cest, platí s účinností od 25. 10. 2021 (ZDE) následující ... je povinnost nosit ochranný prostředek za podmínky, že sdílím s jiným spolupracovníkem pracovní prostor (typicky sborovna, kancelář).

Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením MZdr o nošení ochranných prostředků dýchacích cest platí s účinností od 1. 11. 2021 (ZDE), že děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném stupni základní školy speciální, žáci a studenti při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, nemusí nosit ochranný prostředek. Ve společných prostorech je povinnost nosit ochranný prostředek stanovený v daném opatření.

U neočkovaných pedagogů platí výjimka, že ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby dítě, žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít a dále v případě vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru. Tyto výjimky se uplatní i u neočkovaných pedagogů.

Ač v Praze není nařízeno screeningové testování na základě doporučení Krajské hygienické stanice (ZDE) budeme v naší škole v pondělí 1.11.2021 testovat AG testy všechny žáky a zaměstnance školy, a to i očkované. Testování 1.11.2021 v Praze zatím nevyplývá z mimořádného opatření vlády, ale z doporučení krajské hygienické stanice. Opatření bylo projednáno i na magistrátu hlavního města Prahy se starosty jednotlivých městských částí. Je tedy v principu dobrovolné. Považujeme toto za důležité opatření, a to vzhledem k tomu, že z karantény se nám vrací několik tříd, existuje záchyt pozitivních několika žáků a zaměstnance školy z týdne od 25.10. do 29.10.2021. Spatřujeme v něm jednu z posledních šancí, jak i nadále pokračovat ve škole v běžné výuce a vyhnout se karanténám celých tříd, které jsou na pražských školách stále častější.

Pokud s testováním některý ze zákonných zástupců nesouhlasí (evidujeme jedinou žádost) budeme toto respektovat. Z pohledu školy, cca 900 žáků a učitelů uvnitř školy, však tomuto požadavku nerozumíme. Proto, chcete-li testování pro své dítě odmítnout, prosíme, přes Školu OnLine odešlete zprávu adresovanou vedení školy a třídnímu učiteli, aby nedocházelo ke zbytečným zmatkům.

Děkujeme, že se vzájemně podporujeme. Za vedení školy, Vít Beran, ředitel školy

Dopis ředitele školy ze dne 20.10.2021

Vážení rodiče, milé děti, kolegyně, kolegové, 

tak jak všichni vnímáme, zvyšuje se počet lidí, kteří jsou covid pozitivní a tento zvýšený počet nemocných registrujeme i v naší škole. Od září do této chvíle se postupně do karantény dostalo 8 tříd z 28 (u dalších 2 tříd, čekáme na vyjádření hygieniků), ale díky sourozencům jsou covid pozitivní i děti v dalších třídách, které do karantény zatím nemusely. Jsou případy, kdy je pozitivních víc členů rodiny, včetně dospělých a evidujeme i covid pozitivní zaměstnance naší školy. To, že Českou republikou prochází další „vlna“ mutace delta je veřejná informace. ...

 • Celý text ZDE

... Považuji za prozíravé, že jsme při plánování školního roku v srpnu 2021 na 25. a 26.10.2021 vyhlásili ředitelské dny. Pražští radní a hygienici toto opatření dnes navrhují také (viz příloha).

Prosím, chovejme se všichni rozumně, prozíravě, přemýšlejme a konejme tak, abychom neohrozili druhé, aby třídy nemusely přecházet do karantény, abychom udrželi prezenční výuku, alespoň na té úrovni, na které probíhá nyní.

Děkuji všem za pochopení,
děkuji všem za pomoc, ohleduplnost, respektování. 

Vít Beran, ředitel školy 

Hygienická stanice Praha – Doporučené opatření k onemocnění Covid 19 podpořené vedení pražské magistrátní radnice – ZDE.
Výňatek z dopisu ředitele školy ZDE: "Prevenci je možné dělat i pravidelným testováním. Na Magistrátu hlavního města Prahy se začíná diskutovat o plošném testování ve všech pražských školách, tak aby se včas podchytili covid pozitivní žáci a dospělí ve školách. Postupně zaměstnanci školy dostanou třetí, posilující vakcínu proti Covid-19. Proto (viz příloha) budeme testovat všechny žáky a zaměstnance školy 1.11.2021.".

Informace ředitele školy k 13.9.2021

Milí žáci,
vážení rodiče,
kolegyně a kolegové,

vedení školy po zralé úvaze rozhodlo o pokračování screeningového testování v naší škole. K tomuto rozhodnutí jsme dospěli z toho důvodu, že máme v karanténě již dvě třídy a máme zájem udržet vše pod kontrolou.

Tím, že máme zásobu AG testů, můžeme hned tyto testy využít již toto pondělí. Zařídit plošně PCR testování je trochu složitější a vše budeme konzultovat s osobami kompetentními. 

Prosím, hlídejme zdravotní stav dětí. I když je cca 85% vyučujících očkováno, je riziko přechodu na distanční výuku, a to zejména ve chvíli, kdyby další třídy na II. stupni se dostaly do karantény.

Jak je vidět, tak situace není tak jednoduchá a nelze ji bagatelizovat. Znovu všem připomínám, že v naší škole v tomto roce je 780 žáků a na 120 zaměstnanců.

 • Má smysl posilovat imunitu.
 • Má smysl hlídat zdraví své i dětí.
 • Má smysl respektovat pravidla, která minimalizují šíření viru, nebo jakékoliv jiné nákazy.

Proto v pondělí 13.9.2021 budeme všechny žáky a neočkované zaměstnance testovat.

Děkuji za pochopení.
Vít Beran, ředitel školy

Informace k délce stanovené karantény v případě zjištěného rizikového kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou ve škole/školském zařízení

(10.10.2021) V průběhu jednoho měsíce se v naší škole dostalo do karantény postupně pět tříd. Nejprve dvě a následně tři. Počtu tříd odpovídá i počet dětí, které se staly covid pozitivní. V případě jedné třídy se jednalo o několik dětí současně. Covid pozitivní se stali i sourozenci, kteří navštěvují jiné ročníky. V těchto případech se však jejich třídy již do karantény nedostaly. Na tomto místě je důležité upozornit, že do karantény se dostávají jednotlivci i třídy na základě trasování hygienické služby. Škola tedy karanténu nevyhlašuje a ani nevystavuje OČR.

Více na webu Hygienické stanice hlavního města Prahy: Informace k délce stanovené karantény v případě zjištěného rizikového kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou ve škole/školském zařízení (hygpraha.cz)

Datová schránka 29.9.2021 - INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 30.9.2021

Podrobnosti ZDE

Datová schránka 10.9.2021 - INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 13.9.2021

 • Od 13. 9. 2021 nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků. Tímto také končí povinnost zaměstnanců prokazovat se OTN (ukončeným očkováním, negativním testem nebo proděláním nemoci covid-19).
 • Nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách, což především znamená, že žáci nejsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu v případě, že jsou usazeni, a pedagogičtí pracovníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek v případě, kdy poskytují vzdělávání. Další výjimky jsou uvedeny v mimořádném opatření k nošení ochranného prostředku, který naleznete zde, ve znění této úpravy. Jinak však platí povinnost ochrany dýchacích cest v budově školy.

Podrobně ZDE

Datová schránka 8.9.2021 - INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 13.9.2021

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků. 

Podrobně ZDE

Očkovací autobus – zjištění zájmu do 1.9.2021 24:00 hodin

Po poradě na MHMP a s paní starostkou naší městské části by OČKOBUS mohl přijet do Kunratic v pondělí 6.9.2021 od 13:00. Prosím, VYPLŇTE DOTAZNÍK pouze v případě, že máte zájem využít možnosti se naočkovat očkovací látkou Comirnaty (BionTech/Pfizer). Podrobně ZDE.

K 1.9.2021

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ 9-21:  ke stažení ZDE

Opatření k 1.9.2021 - SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ (MANUÁL) – podrobně ZDE. Z materiálu vybíráme:

 • Žáci vstupují do školy s nasazeným ochranným prostředkem obličeje a úst (zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének) a ochranný prostředek používají ve všech společných prostorách školy (s výjimkou třídy, po zjištěném negativním výsledku testu, či odevzdání dalších výše uvedených potvrzení).
 • Ve škole proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září, žáci I. ročníku se otestují 2. září, a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021 (s výjimkou pro žáky, kteří písemným potvrzením doloží prodělané očkování, nebo ochrannou lhůtu 180 dnů od posledního pozitivního testu na covid-19, nebo potvrzení negativního antigenního testu ne staršího 72 hodin či PCR testu ne staršího 7 dnů provedeného mimo školu).
 • Zákonní zástupci, kteří nesouhlasí s testováním svého dítěte (žáka školy), doloží svůj nesouhlas písemně – s aktuálním datem, jménem dítěte (žáka školy) a svým podpisem.
  • Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování:
   1. povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení;
   2. žák nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy;
   3. žák nesmí zpívat;
   4. žák používá hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto děti a žáky zvláštní hygienické zařízení;
   5. žák při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívá ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu;
   6. nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu na pokoji (tj. mimo společné prostory) na škole v přírodě nebo obdobné akci pořádané školou;
   7. době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru;
   8. škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp. - při vstupu do školy absolvují žáci povinně měření tělesné teploty a dezinfekci rukou.
 • Osobní přítomnost dítěte nebo žáka ve školní družině nebo školním klubu lze připustit také pouze tehdy, pokud splní stejné podmínky, jaké jsou stanoveny pro osobní přítomnost v samotné škole.
 • V období září 2021 se doporučuje minimalizovat kontakt žáků různých tříd a skupin – přesouvání žáků do učeben, konání hromadných školních akcí, více různorodých skupin žáků, které nesplňují hygienické podmínky pro školní stravování.
 • Pohyb zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení je omezen na minimum (vstup zákonných zástupců do školy je do odvolání možný pouze v závažných případech s vyplněním čestného prohlášení a doložením proběhlého očkování, nebo ochranné lhůty 180 dnů od posledního pozitivního testu na covid-19, nebo potvrzením negativního antigenního testu ne staršího 72 hodin či PCR testu ne staršího 7 dnů). To samé platí pro vstup cizích osob do školy.
 • VYJÁDŘENÍ MŠMT K DEZINFORMACÍM O AKTUÁLNÍCH PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍCH VE ŠKOLÁCH – podrobně ZDE

Soubory ke stažení