Týdenní plány

Týden 12.12.2022 - 16.12.2022

Třídnická hodina

Vyučující Tomáš Titěra

Dotazník - reflexe k projektu Aktivního občanství. Prosím vyplň!

Český jazyk a literatura

Vyučující Iveta Jeřábková

Předmět

Anglický jazyk

Vyučující Veronika Gajdošíková

Present Simple, Possessives

Vyučující Veronika Gajdošíková

Possessives

Německý jazyk

Vyučující Iveta Číhalová

hry, soutěže, písničky

Matematika

Vyučující Hana Hollanová

Opakování mocnin odmocnin
Odhadování druhých mocnin

13.12. Velký opakovací test 8.A, 8.B 2. hodinu fyziky, 8.C 5. VH
S sebou pravítko, portfolio, psací potřeby

Poznámka

Možnost opakování v pracovním sešitě + odkaz příkladů s výsledky je přiložen.

Jako dobrovolný domácí úkol je rozšíření portfolia o mocniny a odmocniny.

Týdenní úkol není.

Informatika

Vyučující Jakub Zvěřina

Metoda půlení intervalu, vyhledávání v databázi - Panovníci českých zemí

Přílohy

Výchova k občanství a zdraví

Vyučující Ondřej Nejedlý

Prezentace na FinGram dle přiloženého rozpisu na padletu

Zeměpis

Vyučující Tereza Doudová

Sjednocená Evropa, instituce, vládní orgány, členění Evropy
- orientace v politické mapě Evropy
15.12. dokončení

Přírodopis

Vyučující Vít Beran, Petr Holub

Prezentace BIOMŮ a závěrečné opakování první a druhý týden v lednu.

Poznámka

Připravujeme se na BIOLOGII ČLOVĚKA. Na MT máte uložený pracovní list, který přineste vyplněný na hodiny v týdnu od 9.1.2023.

Chemie

Vyučující Eva Hilčerová

Látkové množství, molární hmotnost

Poznámka

- procvičování čtení rovnic s využitím látkového množství
- co je molární hmotnost
- látková (molární) koncentrace

Hudební výchova

Vyučující Pavel Rudolf Plasche

Předmět HV je v 8. ročníku na téma: Moderní hudba = od JAZZU až po ELEKTRONICKOU HUDBU.

Poznámka

- Žáci budou také navštěvovat nejrůznější KONCERTY s následnou reflexí shlédnutého díla.
- O návštěvě jednotlivých koncertů budou žáci informováni zpravidla nejméně 14 dní předem.
- Za každou účast na koncertech, žákům odpadá 1 až 3 vyučovací HODINY ve škole, jako ČASOVÁ KOMPENZACE !!!

Tělesná výchova

Vyučující Martin Skýva

Netradiční sporty