Týdenní plány

Týden 25.9.2023 - 29.9.2023

Český jazyk a literatura

Vyučující Iveta Jeřábková

LITERATURA
Osvícenství a encyklopedisté.

Anglický jazyk

Vyučující Eliška Holub Andělová

Monday 25th - a short vocabulary test
Present simple for general statements and permanent states
Talking about green spaces in cities

Poznámka

SB pg.14, WB pg. 4
SB 54

Německý jazyk

Vyučující Iveta Číhalová

opakování tématu v restauraci viz příloha

Matematika

Vyučující Jana Kerzelová

Povrch a objem hranolu
Síť hranolu - opakování

Poznámka

TDÚ č. 2 - odevzdat 26.9.

Zeměpis

Vyučující Jan Mazůrek

povrch Evropy
- zakreslujeme do slepé mapky - vytváříme mapu povrchu Evropy

Přírodopis

Vyučující Vít Beran, Jakub Holec

Hodina nebude - státní svátek

Vyučující Jan Mazůrek, Jakub Holec

Adaptace a prostředí savců
Biomy

Chemie

Vyučující Jakub Holec, Petr Holub

Chemické látky

Poznámka

Klasifikace chemických látek - chemicky čisté látky a směsi
Praktické rozlišování chemických látek

Přílohy

Výtvarná výchova

Vyučující Kateřina Círová

Optické hry, práce s perspektivou ve fotografii

Tělesná výchova

Vyučující Martin Skýva

Volejbal - odbití spodem a vrchem