Týdenní plány

Týden 27.3.2023 - 31.3.2023

Český jazyk a literatura

Vyučující Iveta Jeřábková

Obohacování slovní zásoby

Německý jazyk

Vyučující Iveta Číhalová

nové téma - cestování - reisen viz příloha
posílejte videa šatní skříně

Matematika

Vyučující Hana Hollanová

Opakování mnohočlenů, použití vzorců
Opakování a prohlubování učiva - obsah a obvod kružnice

Poznámka

TEST z použití vzorců na algebraické výrazy
8.A - středa, 8.B, 8.C pátek

Geometrie
8.A - nemá tento týden
8.B - středa odpoledne
8.C - čtvrtek 4.vyučovací hodina

Domácí úkol: Listy do portfolia Mocniny a odmocniny, Výrazy dle zadání (v příloze)
Každý správně vytvoření list za 1 s váhou 0,1 a možností ho použít ve velkém testu.

Výchova k občanství a zdraví

Vyučující Ondřej Nejedlý

Zdravověda
- Jídlo
- Pohyb
- Spánek

Poznámka

Vždy s týdenním výzkumem na MS Teams k danému tématu (povinný úkol)

Dějepis

Vyučující Ondřej Nejedlý

Konec 19. století v Evropě

Poznámka

- Rakousko-Uherské vyrovnání
- Sjednocení Německa

05.04. - Kontrolní test č. 4 - Průmyslová revoluce, imperialismus a kolonialismus (na příkladu kolonizace Afriky), Rakousko Uherské vyrovnání a Sjednocení Německa.

Zeměpis

Vyučující Lucie Hamerská

Dokončení jihovýchodní Evropy

Vyučující Lucie Hamerská

Východní Evropa (PS 20-23)

Fyzika

Vyučující Hana Hollanová

Šetření s tepelnou energií ve stavebnictví
Opakování učiva

Chemie

Vyučující Eva Hilčerová

Kovy

Poznámka

- alkalické kovy
- prvky alkalických zemin

Hudební výchova

Vyučující Pavel Rudolf Plasche

1. téma roku: Od klasické hudby až po hudbu 21. století
2. téma roku: ZPĚV a pěvecká výchova / Hudební soutěže
3. téma roku: Návštěva koncertů a hudebních představení

Poznámka

- Žáci mají možnost společně navštívit: ( min. 1 x KONCERT ) a ( min. 1 x hudební představení = OPERA / MUZIKÁL ).
- O návštěvě jednotlivých hudebních představení či koncertů budou žáci informováni zpravidla nejméně 14 dní předem.
- Za každou účast na povinných představeních a koncertech, žákům následně ODPADNE 1 až 4 vyučovací hodiny HV, jako tzv. ČASOVÁ KOMPENZACE :))

Tělesná výchova

Vyučující Martin Skýva

Tělesná výchova tento týden probíhá venku - důležité vhodné sportovní oblečení a obuv na ven.