Týdenní plány

Týden 5.12.2022 - 9.12.2022

Třídnická hodina

Vyučující Tomáš Titěra

AKTIVNÍ OBČANSTVÍ - rozdělování na projekty je hotové. Na webu projektu zjistíš, na kterém jsi projektu. Také tam nalezneš všechny informace, které se tvého projektu týkají.

Český jazyk a literatura

Vyučující Iveta Jeřábková

Předmět, vedlejší věta předmětná
Domácí úkol na pondělí 5. 12. - reklamní leták s 5 vyznačenými přídavnými jmény

Anglický jazyk

Vyučující Veronika Gajdošíková

Present Simple, Possessives

Německý jazyk

Vyučující Iveta Číhalová

hry, soutěže, písničky

Matematika

Vyučující Hana Hollanová

Vědecký zápis pomocí mocnin o základu 10
Slovní úlohy na mocniny

Opakování na velký opakovací test

Poznámka

Velký opakovací test z mocnin, odmocnin a Pythagorovy věty bude 13.12.

Příklady k opakování jsou v pracovním sešitě v kapitole Mocniny a odmocniny. Uprostřed pracovního listu je souhrn učiva. To je vhodný zdroj pro tvorbu portfolia na test.

Týdenní domácí úkol je test v pracovním sešitě Algebry na straně: 41. Správné výsledky jsou přiloženy. Úkol je vypočítat, u všeho , kde je výpočet mít postup zapsaný. Opravit si se správným řešením.

Dobrovolný domácí úkol za 1 s váhou 0,5 je narýsovat odmocninovou spirálu (vzor je přiložen) alespoň do druhé odmocniny 10. A měřením zjistit, jak kolik centimetrů s přesností na 1 desetinné místo mají jednotlivé odmocniny.

Výchova k občanství a zdraví

Vyučující Ondřej Nejedlý

Prezentace na FinGram dle přiloženého rozpisu na padletu

Dějepis

Vyučující Ondřej Nejedlý

- Absolutismus, baroko a osvícenství v Evropě na příkladu Francie za vlády Ludvíka XIV. a Ruska za vlády Petra I. Velikého.
- Osvícenská vláda Marie Terezie a Josefa II.
- Americká válka za nezávislost
- Velká francouzská revoluce

Zeměpis

Vyučující Tereza Doudová

Sjednocená Evropa, instituce, vládní orgány, členění Evropy
- orientace v politické mapě Evropy
15.12. dokončení

Přírodopis

Vyučující Vít Beran, Petr Holub

Uzavřeme prezentace BIOMŮ a naše prezentace doplníme pozorováním v ZOO. Objevíme nám lidem nejbližší skupinu savců a tím se pomalu dostáváme k nám lidem.

Poznámka

8. prosince jdeme do ZOO. SRAZ 7:20 PŘED VSTUPEM DO ŠKOLY
S sebou:
- peníze na vstupné - 200,- Kč
- psací a kreslící potřeby (penál, podložka)
- teplé oblečení (budeme celou dobu venku)
- svačina (budeme pryč od rána až do oběda)
- průkaz do MHD
Návrat do školy podle dopravy mezi 13:30 a 14:00 hodinou.
Vracíme se na oběd.

Fyzika

Vyučující Hana Hollanová

Ukončení tématu Světlo - reflexe ve skupinách a kahoot na známky (1).

Chemie

Vyučující Eva Hilčerová

Molární hmotnost, stabilizátory, katalyzátory, inhibitory

Poznámka

- úvod do molární hmotnosti
- výpočty molární hmotnosti
- porovnání
- stabilizátory, katalyzátory, inhibitory, enzymy
- učebnice str.34 - 35
- kontrola portfolií
- porovnání molárních hmotností látek

Hudební výchova

Vyučující Pavel Rudolf Plasche

Předmět HV je v 8. ročníku na téma: Moderní hudba = od JAZZU až po ELEKTRONICKOU HUDBU.

Poznámka

- Žáci budou také navštěvovat nejrůznější KONCERTY s následnou reflexí shlédnutého díla.
- O návštěvě jednotlivých koncertů budou žáci informováni zpravidla nejméně 14 dní předem.
- Za každou účast na koncertech, žákům odpadá 1 až 3 vyučovací HODINY ve škole, jako ČASOVÁ KOMPENZACE !!!

Tělesná výchova

Vyučující Martin Skýva

Hrazda
Volejbal