Týdenní plány

Týden 20.5.2024 - 24.5.2024

Český jazyk a literatura

Vyučující Iveta Jeřábková

Prokletí básníci

Německý jazyk

Vyučující Iveta Číhalová

práce v pracovním sešitě - doplnění

Vyučující Petra Horáková

Nepravidelná slovesa, výroba kahootu

Matematika

Vyučující Jana Kerzelová

Jednoduché slovní úlohy
Rovnice se zlomky, rovnice, rovnice se závorkami - procvičování
Rozcvičky na začátku hodin - úprava mnohočlenů (sčítání, odčítání, násobení, umocňování - vzorce), číselné výrazy (desetinná čísla, zlomky)

Poznámka

Test - rovnice - čtvrtek 23.5.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE: středa 29.5. - úprava mnohočlenů, obvod, obsah kruhu, vzájemná poloha kružnice přímky, dvou kružnic, konstrukční úlohy (množiny bodů, trojúhelník, čtyřúhelník), rovnice, slovní úlohy na rovnice

Zeměpis

Vyučující Jan Mazůrek

Kontrola portfolia
- pracovní listy, které by neměly chybět v portfoliu

Vyučující Jan Mazůrek

Střední Evropa
-státy střední Evropy (prezentace referátů)
- 27.5. - 8.A jihovýchodní a východní Evropa test
-28.5. - 8.C Jihovýchodní a východní Evropa test
- 5.6. - 8.B Jihovýchodní a východní Evropa test
od 27.5 - 31.5. ODEVZDÁVÁNÍ PORTFOLIA KE KONTROLE

Tělesná výchova

Vyučující Martin Skýva

Atletika, sportovní hry

Poznámka

Při vhodném počasí budou hodiny TV probíhat venku - oblečení a obuv na ven.