ŠKOLNÍ FOND 2022/2023 - rozpis plateb za jednotlivé třídy nebo ročníky

Publikoval Vít Beran
Datum 1.11.2022
ŠKOLNÍ FOND 2022/2023 - rozpis plateb za jednotlivé třídy nebo ročníky

I ve školním roce 2022/2023 jsme většinu pracovních a studijních materiálů, výtvarných potřeb, potřeb pro výuku a výrobu pracovních listů, týdenních plánů a žákovských diářů … zajistili jako vždy hromadně pro všechny žáky a žákům předali. Proto Vás chceme požádat o úhradu pro žáky pořízeného obratem, nejpozději do pondělí 21.11.2022. Podrobně vše popisujeme v připojeném dokumentu – ZDE

Vážení rodiče,

tak jako každý školní rok i ve školním roce 2022/2023 jsme většinu pracovních a studijních materiálů a potřeb pro výuku, výrobu pracovních listů, týdenních plánů a žákovských diářů … zajistili hromadně pro všechny žáky. Vše bylo dodáno do školy a většina pomůcek, například pracovní sešity, portofolia, žákovské diáře… jsme dětem již předali. Další čekají na děti v běžném vyučování nebo v hodinách výtvarné výchovy. Díky tomu, že vše objednáváme hromadně máme u řady prodejců postavení partnera, nebo nakupujeme ve velkoobchodech za výhodnější ceny než při nákupu v maloobchodu.

 Podrobně vše popisujeme v připojeném dokumentu – ZDE

Současně jsme minulý školní rok plně Školní a Třídní fond nevyčerpali. Žákům loňských pátých a devátých tříd jsme nevyčerpané prostředky vrátili. Ostatním třídám po dohodě s třídními učiteli je přeplatek převeden do třídních fondů. Na čerpání Třídního fondu se s Vámi domluví třídní učitelé.

Rodiče, děkujeme za spolupráci! 

Proto Vás chceme požádat o úhradu obratem a nejpozději do pondělí 21.11.2022. Žádáme Vás až nyní, kdy jste dětem zaplatili kroužky a další aktivity spojené zejména s jejich volným časem. Do školní pokladny musíme nyní vložit prostředky spojené s úhradou školou zakoupených a dětem předaných učebních potřeb.

  • Preferujeme BEZHOTOVOSTNÍ PLATBU na ÚČET: 2016970000/6000 – PPF banka!
  • VARIABILNÍ SYMBOL najdete i na titulní straně Žákovského diáře nebo pro radu kontaktujte třídní učitele.
  • Uvádějte SPECIFICKÝSYMBOL 666xxx (dle zadání u jednotlivých tříd).
  • Do ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE napište příjmení a jméno dítěte a třídu, kterou navštěvuje.

Vyúčtování školního fondu je pravidelně sledováno v účetních uzávěrkách. Informace ke kalkulaci Školního fondu Vám rádi dají třídní učitelé, zástupkyně ředitele MgA. Bc. Olga Králová, či ekonomka školy Ing. Petra Jelínková. Úhradu ve výjimečných případech přijímá v úředních hodinách do pokladny školy paní pokladní, ekonomické referentce Renatě Jansové. Všechny platby a nákupy ze „školního fondu“ jsou účtovány přes účet školy. 

Za vedení školy: Vít Beran a Olga Králová

Pro školní rok 2022/2023 jsme na základě podkladů od jednotlivých vyučujících a třídních učitelů propočetli částku: 

ŠKOLNÍ  a TŘÍDNÍ FONDY 2022-2023 Specifický symbol platby (označení třídy = 666xxx) Materiály
pro školní
práci a
domácí
přípravu
Třídní
fond
- vstupy,
život
třídy
Spolek
Patron
- dobrovolný
rodičovský
příspěvek
Celkem
třída 1.A
Jana Kopecká
666221 1142 758 300 2200
třída 1.B
Karin Vašátová
666222 947 753 300 2000
třída 1.C
Šárka Povolná
666223 932 768 300 2000
třída 2.A
Anna Havelková
666211 1505 95 300 1900
třída 2.B
Aneta Molinová/ Dominika Študentová
666212 1562 38 300 1900
třída 2.C
Ilona Zapletalová
666213 1519 281 300 2100
třída 3.A
Veronika Kotková
666201 1396 304 300 2000
třída 3.B
Anna Stárková/Michaela Prendká
666202 1425 275 300 2000
třída 3.C
Markéta Vokurková
666203 1465 235 300 2000
třída 4.A
Jakub Svatoš
666191 1250 50 300 1600
třída 4.B
Ondřej Šíp
666192 1215 285 300 1800
třída 4.C
Zdeňka Dudová
666193 1198 102 300 1600
třída 5.A
Karolina Oswaldová
666181 1544 156 300 2000
třída 5.B
Kristýna Horáková
666182 1718 82 300 2100
třída 5.C
Anna Rambousková/Michal Zeidler
666183 1632 68 300 2000
třídy 6.ABC
Jakub Zvěřina, Petr Holub, Martin Skýva
6.A - 666171; 6.B - 666172; 6.C - 666173 2008 492 300 2800
třídy 7.ABC
Martina Macháčková, Helena Vaňková, Jakub Holec
7.A - 666161; 7.B - 666162; 7.C - 666163 1562 438 300 2300
třídy 8.ABC
Hana Hollanová, Tom Tychtl, Kateřina Círová 
8.A - 666151; 8.B - 666152; 8.C - 666153 3069 31 300 3400
třídy 9.ABC
Iveta Jeřábková, Tereza Doudová, Eliška Andělová
9.A - 666141; 9.B - 666142; 9.C - 666143 2193 1007 300 3500
  ............................................................................        

 

Soubory ke stažení