Důležité informace k zabezpečení objektu školy a zvýšení bezpečnosti po dobu provozu školy od jejího otevření až do ukončení

Publikoval Vít Beran
Datum 26.2.2024
Důležité informace k zabezpečení objektu školy a zvýšení bezpečnosti po dobu provozu školy od jejího otevření až do ukončení

Milí žáci, Vážení rodiče, prosíme, dobře si pročtěte následující informace k zabezpečení vchodů do školy a provozu školy, které jsou závazné pro všechny zaměstnance, žáky i návštěvníky školy včetně rodičů. Děkujeme za pochopení a dodržování stanoveného. Mgr. Ing. Vít Beran, ředitel školy

Hlavní vchod do školy - Vchody u sportovní haly - Vchod pro školní družinu (pavilon A) - Ostatní vchody do školy - Rodiče a návštěvy - Pohyb žáků v areálu školy v čase mimo výuku

Hlavní vchod do školy

 • Hlavní vchod do budovy školy recepční zamyká nejpozději v 17:00 hodin.
 • Recepční monitoruje příchody a odchody. Pokud je zamčeno, příchozí návštěvy zvoní na zvonek.

Vchody u sportovní haly

 • Nájemci sportovní haly vstupují do budovy vchodem mezi klubem a bufetem. Tento vchod je permanentně uzamčen. Odemyká jej jen recepční sportovní haly, pokud je zde přítomen. Pokud zrovna obchází budovu, zanechává u dveří cedulku s číslem na mobil.
 • Ostatní vchody jsou uzamčeny a otvírá recepční, vyučující nebo trernéři jen pro průchod žáků/cvičenců.

Vchod pro školní družinu (pavilon A)

 • Vchod je odemčen jen v čase 7:00 - 7:30 hodin pro příchody žáků do ranní družiny.
 • Mezi 13:30 - 14:00 hodin a 15:30 - 17:00 hodin jej využívají rodiče k vyzvedávání dětí ze ŠD přes čipový systém Bellhop. Vchod je uzamčen, rodiče čekají venku před vchodem.

Ostatní vchody do školy

 • Všechny ostatní vchody do školy jsou permanentně uzamčeny.
 • Pokud se jedná o únikové východy vybavené panikovým zámkem (pavilon B, krček, starý vchod), jsou využívány jen pro nouzové opuštění budovy v případě poplachu. Zvenčí jsou uzamčeny.

Rodiče a návštěvy

 • Všechny návštěvy se ohlašují na recepci školy. Zde se zapíší do knihy návštěv a obdrží visačku NÁVŠTĚVA, kterou nosí po dobu návštěvy viditelně umístěnou.
 • Návštěvy si vyzvedává zaměstnanec, za kterým míří, na recepci. Samostatně návštěvy do kanceláří odcházejí pouze po telefonické domluvě příjemce a recepce.
 • Před, po a po dobu trvání kroužku mohou rodiče čekat na děti pouze na recepci SPORTOVNÍ HALY.

Pohyb žáků v areálu školy v čase mimo výuku

 • Žáci se po skončení vyučování nezdržují v areálu školy. Po skončení poslední hodiny vyučování během následující přestávky opouštějí areál školy.
 • Po skončení vyučování se ve škole pohybují jen žáci navštěvující školní družinu, klubík, klub nebo knihovnu (studijní centrum). Pokud žáci přicházejí na konzultaci s pedagogem, pedagog si je vyzvedává na recepci školy.
 • O volných hodinách žáci tráví čas buď v jídelně, když obědvají, nebo v knihovně (studijním centru), školním klubu, nebo v krčku u recepce. Jinak opouštějí areál školy. Do ostatních chodeb vstupují až během přestávky před svojí odpolední výukou.
 • V šatnách se zdržují jen za účelem přezutí a převléknutí.
 • Ti, kteří do školy dochází na zájmové kroužky, budou vpuštěni do budovy 10 minut před zahájením činnosti „kroužku“. Do jeho zahájení se budou zdržovat na recepci školy či na recepci SH.
 • Recepce neslouží jako úschovna zavazadel, žáci si své tašky odnášejí s sebou do šatny, pokud mají volnou hodinu, nebo s nimi odcházejí z budovy rovnou po skončení vyučování.

Těší nás, že z důvodu bezpečnosti zejména žáků školy respekují všichni výše uvedená pravidla. Děkujeme. Vedení školy