Lyžařský výcvik

Publikoval Olga Králová
Datum 22.12.2021
Lyžařský výcvik

Lyžařský výcvik

Lyžařský výcvik

Tradiční lyžařský výcvik sedmých tříd (povinná součást výuky tělesné výchovy) pořádáme 20. - 25. února 2022 ve Velké Úpě. Žáci 17.12. dostali přihlášku a papír s informacemi, najdete i přiložený v souborech níže zde. Prosím, pošlete vyplněnou přihlášku nebo informaci o neúčasti (Vámi proškrtnutá a podepsaná přihláška s uvedením důvodu) po dítěti paní zástupkyni Kopáčové obratem, nejpozději do 7. ledna. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně LVZ se obracejte také přímo na ni.