Týdenní plány

Týden 22.2.2021 - 26.2.2021

Třídnická hodina

Vyučující Jakub Zvěřina

Matematika

Vyučující Jakub Zvěřina

Doplnění neodevzdané práce (vše vidíte na TEAMS):
- týdenní domácí úkoly
- portfolio z kapitoly kružnice a kruh

V souborech a v zadání na TEAMS máte DOBROVOLNÝ 20. týdenní domácí úkol s procvičením probraných kapitol z výrazů a kružnice a kruhu.

Poznámka

Dobrovolný 20. týdenní domácí úkol můžeš odevzdat do pondělí 1.3.

Přílohy

Zeměpis

Vyučující Tereza Doudová

Zamáváme sev. Evropě.

Poznámka

Pokud máš v kalendáři Teams událost, připoj se.
Pokud máš v kalendáři v hodině Zadání, věnuj se jemu. Pouze v hodině zeměpisu.

Přírodopis

Vyučující Vít Beran, Jakub Holec

Krása pohybu - kosterní svalstvo lidského těla

Poznámka

Objevíme a možná i společně s i vyučujícími tělesné výchovy jak fungují svaly, které se upínají na kostru našeho těla.

Výtvarná výchova

Vyučující Kateřina Círová

Teorie barev - ČERVENÁ

Poznámka

Objevte sílu červené!

Tělesná výchova

Vyučující Martin Skýva

Distanční úkol na TV

Poznámka

Veškeré informace najdeš v zadání na TEAMS, přiložených souborech a na stránkách předmětu.

Svět práce - domácnost

Vyučující Jakub Zvěřina, Alena Fáčková

ÚNOROVÁ VÝZVA Z VAŘENÍ
Každý měsíc, počínaje únorem, si z nabízených videokurzů vaření vyber jeden pokrm, který ve spolupráci s rodiči připravíš samostatně doma.
Můžeš si vybrat i pokrm vlastní v odpovídající náročnosti přípravy (nejlépe po předchozí konzultaci s paní učitelkou Alenou Fáčkovou).

Poznámka

„Králi neapolský, jděte se podívat, je-li už prostřeno k obědu!“ — Napoleon Bonaparte francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769 - 1821 svému švagrovi Muratovi po bitvě u Slavkova
Zdroj: https://citaty.net/citaty-o-jidlu/?page=6

Přílohy