Týdenní plány

Týden 5.6.2023 - 9.6.2023

Třídnická hodina

Vyučující Hana Hollanová

Místo prvních dvou vyučovacích hodin bude preventivní program na kyberšikanu v učebně výtvarné výchovy.

Český jazyk a literatura

Vyučující Iveta Jeřábková

Mluvnické kategorie sloves

Německý jazyk

Vyučující Iveta Číhalová

hry, soutěže, opakování

Vyučující Blanka Liborová

Opakování - restaurace
Hry
Osmisměrky
Quizlet

Matematika

Vyučující Hana Hollanová

Slovní úlohy a konstrukční úlohy v geometrii.

Geometrie:
8.A pondělí
8.B středa
8.C čtvrtek

Testy - poslední test (odpadá více hodin než jsem myslela) bude z rýsování
Např. rýsování kosočtverce, lichoběžníka nebo kružnice opsané nebo vepsané
To budeme opakovat na hodině geometrie
- budete potřebovat rýsovací potřeby
8.A středa 5.VH
8.B pátek
8.C pátek

Týdenní domácí úkol není.

Poznámka

Poslední opravy:
Možnost oprav testů je jako obvykle v pátek od 14 hodin. Po domluvě i ve 13 hodin (některým žákům odpadá hodina.

Zeměpis

Vyučující Tereza Doudová, Lucie Hamerská

Opakování a hodnocení pololetí - regiony Evropy

Fyzika

Vyučující Hana Hollanová

Elektrická energie
Jak fungují elektrárny?

Chemie

Vyučující Eva Hilčerová

Obhajoby prezentací absolventských prací žáků 9. ročníků