Týdenní plány

Týden 19.2.2024 - 23.2.2024

Český jazyk a literatura

Vyučující Veronika Valínová

Pondělí - test PKS x PKN

Německý jazyk

Vyučující Petra Horáková

Opakování slovosledu, úvod do tématu Meine Woche

Matematika

Vyučující Jana Kerzelová

Kružnice, kruh - základní pojmy, vzájemná poloha kružnice a přímky (PS Geometrie)
Počítání s mnohočleny - procvičování

Poznámka

TDÚ č. 17 - Počítání s mnohočleny: 20.2.
Desetiminutovka (počítání s mnohočleny) - čtvrtek 22.2.

Dějepis

Vyučující Kateřina Matoušová

Kahoot - hrajeme hry vytvořené ve vyučování - téma umělecké slohy, reflexe pololetí

Zeměpis

Vyučující Jan Mazůrek

Kontrola portfolia
- pracovní listy, které by neměly chybět v portfoliu

Vyučující Jan Mazůrek

Severní Evropa, Západní Evropa, prezentace žáků na regiony Evropy

Chemie

Vyučující Jakub Holec, Lucie Hamerská

Badatelství - vliv rozpouštěných látek na teplotu rozpouštědla
Úprava pitné vody - schéma

Tělesná výchova

Vyučující Martin Skýva

Atletika - skok vysoký