Týdenní plány

Týden 6.2.2023 - 10.2.2023

Třídnická hodina

Vyučující Hana Hollanová

Plánování výletu na týden sportu - výběr místa

Český jazyk a literatura

Vyučující Iveta Jeřábková

Větné členy a vedlejší věty - souhrnný test - středa 8. 2.
Obohacování slovní zásoby

Anglický jazyk

Vyučující Veronika Gajdošíková

Unit 3: reading, reading strategy pp.50-51

Vyučující Veronika Gajdošíková

IN, ON, and AT p. 54, Writing p. 55

Německý jazyk

Vyučující Šárka Trojanová

Průběžné opakování slovní zásoby OBLEČENÍ a s tím spojených SLOVES.
Velkou část hodin věnujeme připomenutí pravidel a zejména následnému procvičování časování pravidelných sloves.
Čeká nás text o UNIFORMÁCH ve školách - diskuze nad jejich výhodami a nevýhodami.
Dokážeme vyjádřit, že něco nosím rád/a a něco naopak ne/rad(a) - ich trage gern/ nicht gern.
Pracujeme se slovesy tragen, anziehen, anhaben, aufsetzen, möchten a einkaufen.
Rozhovor v obchodě s oblečením.

Průběžně se rovněž věnujeme opakování (zejména prostřednictvím konverzace), vrátíme se k zásadním jevům ze sedmého ročníku a osmého - 1. pololetí. Naším společným cílem budou zejména rozhovory, aktivní využití slovní zásoby, pracovat budeme i s videem.

Vyučující Iveta Číhalová

minulý čas - haben, sein - viz příloha
Mein Tag - rodina

Matematika

Vyučující Hana Hollanová

Násobení mnohočlenů (strana 55 v pracovním sešitě)
Vzorce (a+b)2 a (a-b)2
Vzájemné polohy dvou kružnic

Poznámka

Geometrie - nutné si vzít kružítko!
8.A - úterý
8.B - středa
8.B - čtvrtek

Test na násobení mnohočlenů a úpravu mnohočlenů (sčítání a odčítání) - 4 příklady (na nasobení jednočlenu s dvoučlenem, 2 na násobení dvou dvoučlenů).
8.A středa, 8.B a 8.C pátek

Domácí úkol na umíme matiku.
Příklady k procvičení na test jsou přiloženy i s řešením. U testu bude potřeba i postup - nejprve roznásobení, pak úprava.

Informatika

Vyučující Jakub Zvěřina, Tomáš Titěra

Datová analýza - výsledky přijímaček

Dějepis

Vyučující Ondřej Nejedlý

Průmyslová revoluce a kolonizace

Poznámka

08.02. kontrolní test z dějepisu na předchozí téma (Velká francouzská revoluce a Americká válka za nezávislost)

Fyzika

Vyučující Hana Hollanová

Vnitřní energie a teplo - úvod do nové kapitoly.

Poznámka

TEST na Kapitolu Mechanická práce - Práce, výkon, energie, jednoduché stroje bude:
8.A a 8.B úterý 14.2.
8.C pondělí 13.2.

Chemie

Vyučující Eva Hilčerová

Halogenidy, názvosloví oxidů

Poznámka

- opakování vody
- procvičování názvosloví halogenidů
- halogenidy v lidském životě str. 73
- názvosloví oxidů

Hudební výchova

Vyučující Pavel Rudolf Plasche

Předmět HV je v 8. ročníku na téma: Moderní hudba = od JAZZU až po ELEKTRONICKOU HUDBU.

Poznámka

- Žáci budou také navštěvovat nejrůznější KONCERTY s následnou reflexí shlédnutého díla.
- O návštěvě jednotlivých koncertů budou žáci informováni zpravidla nejméně 14 dní předem.
- Za každou účast na povinných koncertech, žákům odpadá 1 až 3 vyučovací HODINY ve škole, jako ČASOVÁ KOMPENZACE!

Výtvarná výchova

Vyučující Kateřina Círová

Pololetní hodnocení ve výtvarné výchově a uzavření tématu barokní umění

Vyučující Kateřina Círová

Realistická kresba portrétu - objem a proporce v zobrazení lidské tváře.

Tělesná výchova

Vyučující Martin Skýva

Tělesná výchova tento týden probíhá venku - vhodné sportovní oblečení a obuv na ven.