Týdenní plány

Týden 27.3.2023 - 31.3.2023

Německý jazyk

Vyučující Petra Wernischová

Odpovídám na otázky:
1. Einheit 3: Was ist das? =Co je to? Wer ist das? =Kdo je to? Wie heißt das auf Deutsch? Jak se to řekne německy? Wie schreibt man das?

Poznámka

Hausaufgabe:
- Schulsachen: Procvič si následující odkazy školy s nadhledem, uč se slovíčka i se členem, pomůže Ti pexeso v teamsech
- Zahraj si v teamsech poslední Kahoot / W- Fragen

Matematika

Vyučující Jana Kerzelová

Poměr
Procenta (výpočet procentové části, procent) - opakování
Portfolio - Celá čísla, Trojúhelník

Poznámka

Podrobnější zadání, co má obsahovat vaše portfolio, najdete viz odkaz Portfolio - termín odevzdání: týden od 11. - 14.4.
Desetiminutovka - počítání s racionálními čísly a procenta - čtvrtek 30.3.

Informatika

Vyučující Tomáš Titěra

Scratch: opakování s podmínkou. Vyzkoušíme si hru s písmeny, roztančíme tanečnici.

UČEBNICE KAPITOLA 4, DNES SNÍMKY 3 - 10

Poznámka

POKUD CHYBÍŠ: zkus si práci z hdoiny doma sám, ať pak můžeš snadno naskočit další týden.

Zeměpis

Vyučující Lucie Hamerská

nový region - Asie

Přírodopis

Vyučující Jakub Holec, Lucie Hamerská

Rostliny
Plánování badatelského projektu - jak postupovat

Hudební výchova

Vyučující Pavel Rudolf Plasche

1. téma roku: Zpěv, pěvecká výchova, hra na hudební nástroje, hudební hry
2. téma roku: Od počátků hudby až po Baroko, OPERA, Klasicismus, Romantismus
3. téma roku: Noty, Intervaly, Stupnice, Hudební názvosloví, Rozdělení hudebních nástrojů

Vyučující Dalibor Havlíček

Wolfgang Amadeus Mozart

Poznámka

S Mozartem a jeho hudbou strávíme dva týdny. V prvním se budeme zabývat zajímavostmi o jeho životě, v druhém si poslechneme a popíšeme jeho nejslavnější hudební díla.

Dramatická výchova

Vyučující Pavel Rudolf Plasche

Téma roku: Improvizace v roli / Pantomima / Spolupráce / Prostorová orientace / Hlasová výchova

Tělesná výchova

Vyučující Martin Skýva

Tělesná výchova tento týden probíhá venku - důležité vhodné sportovní oblečení a obuv na ven.

Svět práce - pěstitelství

Vyučující Vít Beran, Radka Turková, Lucie Hamerská

Jarní práce na zahradě, předpěstování sadby, příprava záhonů

Poznámka

Nezapomeňte začínáme chodit na pěstitelky i ven. Je potřeba myslet na oblečení a přezutí. Vezměte si s sebou pracovní rukavice.