Týdenní plány

Týden 8.4.2024 - 12.4.2024

Český jazyk a literatura

Vyučující Kateřina Matoušová

Rozvíjející větné členy, přívlastek
Test - určování základních větných členů, druhy přísudku

Německý jazyk

Vyučující Petra Horáková

Shrnutí 4. lekce + slovíčka, příprava testu na další týden

Vyučující Iveta Číhalová

výroba jídelního lístku viz příloha

Matematika

Vyučující Kateřina Pešková

Dokončení poměru
- měřítko
- změna úsečky v daném poměru
- PÁTEK 12.4. - Opakování Poměr + VZÍT SI RÝSOVACÍ POTŘEBY
- přikládám pracovní list, který byl rozdán ve středu jako náhled před testem, v pátek na něm budeme pracovat

Poznámka

Týdenní domácí příprava - odevzdání do 19.4.

Informatika

Vyučující Kateřina Matoušová, Tomáš Titěra

Scratch - registrujeme se, programujeme živé akvárium a odevzdáváme ho.

Registraci udělej podle návodu. Až budeš mít hotovo, přihlas se do Scratche a pracuj dle učebnice - Kapitola 5, snímky 15 - 19. Vytvoř si kopii (remix) do tvého účtu, abys o práci nepřišel*nepřišla. Na konci hodiny odevzdej práci do Padletu. Pokud nestihneš, dokonči doma a odevzdej do neděle 14. dubna.

Dějepis

Vyučující Kateřina Matoušová

Reformace církve ve středověku, Panovníci českých zemí

Přírodopis

Vyučující Jakub Holec, Petr Holub

Kapraďorosty - životní cyklus, popis rostliny, charakteristiky
Zadání dlouhodobého badatelského projektu na rostliny
Prezentace na ptáky - migrace ptáků

Fyzika

Vyučující Hana Hollanová

Výstupy žáků, opakování hydrostatického tlaku, Pascalův tlak