Týdenní plány

Týden 25.9.2023 - 29.9.2023

Český jazyk a literatura

Vyučující Kateřina Matoušová

Mluvnice - opakování 6. třídy - podstatná jména, slovesa
Test - slovní druhy, pravopis

Anglický jazyk

Vyučující Veronika Gajdošíková

Unit 6 - Cool Clothes, vocabulary

Německý jazyk

Vyučující Iveta Číhalová

čísla 1-12, diktát čísel - testík
pozdravy, dny v týdnu, měsíce viz příloha

Matematika

Vyučující Kateřina Pešková

Zlomky
- rozšiřování a krácení
- porovnávání

Poznámka

Odevzdání 2. Domácí přípravy - 27.9.
Zadání 3.Domácí přípravy - odevzdání- 4.10.

Informatika

Vyučující Kateřina Matoušová, Tomáš Titěra

Vyhledávací challenge! Kolik odemkneš zámečků?

Poznámka

POKUD CHYBÍŠ: zkus odemknout zámečky. Odpovědi najdeš na Googlu. Dej si na práci 30 minut. Poté pošli screenshot se zámečky panu učiteli Titěrovi do chatu v Teams.

Zeměpis

Vyučující Jan Mazůrek

- státy a jejich hranice
- kontinenty a oceány

Přírodopis

Vyučující Jakub Holec, Petr Holub

Obratlovci a prostředí

Poznámka

rozmanitost obratlovců
společné a rozdílné znaky obratlovců, přizpůsobení prostředí
vývoj obratlovců

Výtvarná výchova

Vyučující Kateřina Círová

Výtvarné zpracování písma - písmo, znak, krasopis, kaligrafie a typografie.
V této hodině se inspirujeme středověkými iluminacemi. Ručně malovaným písmem vytvoříme obrázkovou abecedu.

Tělesná výchova

Vyučující Martin Skýva

Přehazovaná - házení a chytání míče, smeč, hra

Svět práce - pěstitelství

Vyučující Vít Beran, Lucie Hamerská

Test - zahradní nářadí a pomůcky - názvy, využívání