VÝŠE STRAVNÉHO od 1. ledna 2023

Publikoval Vít Beran
Datum 21.12.2022
VÝŠE STRAVNÉHO od 1. ledna 2023

Došlo i na nás. Od 1. ledna 2023 zvyšujeme stravné o 5,- Kč za jeden oběd.

Vážení rodiče, milí strávníci,

musíme, i když jako jedni z posledních, zvýšit cenu stravného. Díky změnám dodavatelů, se nám podařilo udržet cenu stravného na výši minulého školního roku. Tímto Vám oznamujeme, že od 1. ledna 2023 dojde k navýšení ceny stravného, a to o 5,- Kč pro všechny strávníky za jedno odebrané jídlo. Toto opatření je nutné vzhledem ke zvýšení nákupních cen potravin. Děkujeme za spolupráci a pochopení. 

Hana Fehérová, vedoucí školní jídelny při ZŠ Kunratice
Vít Beran, ředitel ZŠ Kunratice

V souladu s vyhláškou č.107/2005 Sb. § 5, O školním stravování, kterou se stanovují limity na náklady potravin, zvyšujeme cenu stravování takto:

Zařazení do skupiny strávníků Věk žáka (včetně) Cena za jeden oběd Úhrada potravin za plný měsíc (22 školních dní)
I. stupeň 7–10 let 35,- Kč 770,- Kč
II. stupeň 11–14 let 38,- Kč 836,- Kč
III. stupeň 15 let a více  40,- Kč 880,- Kč

Důležitá informace:

Do věkových skupin jsou zařazováni žáci na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku (tzn. období od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku).

Zařazení do skupiny strávníků Cena za jeden oběd Úhrada potravin, provozních a mzdových nákladů za měsíc (22 školních/pracovních dní)
Důchodci 88,- Kč 1936,- Kč
Cizí strávníci 92,- Kč 2024,- Kč