Balíček okamžité pomoci pro Pražany

Datum 20.9.2022
Balíček okamžité pomoci pro Pražany

Dovolujeme si postoupit důležitou informaci o Balíčku okamžité pomoci pro Pražany. Jelikož celá agenda zpracování žádostí dopadne na školu s tím, že schvalování je delegováno na ředitele školy. Prosím, sledujte průběžně tuto stránku.

Veškeré žádosti se budou předávat na jednací protokol školy do kanceláře školy paní Renatě Lukešové. Evidenci žádostí povede pan zástupce ředitele školy Mgr. Bc. Michal Střítezský. Veškeré dotazy směřujte na ředitele školy Mgr. Ing. Víta Berana.  

Veškeré žádosti o příspěvky z Fondu Solidarity a Balíčku Pražana je třeba doručit k rukám paní Renáty Lukešové vždy do posledního pracovního dne v měsíci předcházejícímu datu splatnosti částky (např. lyžařský výcvik má být uhrazen v únoru = je třeba o příspěvek požádat nejpozději poslední pracovní den v lednu). O schválení žádosti školou a zřizovatelem budete vyrozuměni během následujícího měsíce. 

Další informace na webu hl. m. Prahy na adrese: Pomoc Pražanům (praha.eu).

Vážení rodiče,

Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém posledním zářijovém zasedání v minulém volebním období jednomyslně schválilo vyčlenění 308 000 000 korun na pomoc pražským domácnostem ohrožených inflací v podobě „Balíčku okamžité pomoci pro Pražany“. Do tohoto projektu jsme zapojili Mateřskou škola a Základní školu Kunratice. Finanční pomoc je určena všem dětem a žákům škol zřízených hl. m. Prahou a pražskými městskými částmi, jejichž rodiny jsou ohroženy vysokou inflací a energetickou krizí. Vzhledem k tomu, že sociální pomoc nelze vyplácet zpětně, doporučuji Vám seznámit se s podmínkami dotace co nejrychleji, a to na webu hl. m. Prahy na adrese: Pomoc Pražanům (praha.eu).

Lenka Alinčová
Starostka MČ Praha-Kunratice

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 (dále jen „usnesení ZHMP“) umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízeným hl. m. Prahou, městskými částmi, státem anebo církevním zřizovatelem na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.
Škola/školské zařízení na základě rozhodnutí ředitele může umožnit nárokovým žadateli zapsanému do školy/školského zařízení ke vzdělávání nebo k zájmové činnosti, či ke stravování čerpat podporu v podobě prominutí vybraných úplat na stravné, školné, na provozovanou zájmovou činnost nebo umožní nárokovým dětem/žákům/účastníkům nepřímo čerpat podporu z tzv. fondu solidarity.

  • Podmínky pro podávání žádosti o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023–2024 – ke stažení ZDE
  • Schéma postupu/procesu žádostí – školy a školská zařízení zřízené městkou částí HMP – ke stažení ZDE
  • Kompletní materiál MHMP – Metodika pro podávání žádostí o příspěvek v rámci finančního vypořádání poskytnutých opatření dětem/žákům/účastníkům příspěvkové organizace městské části hl. m. Prahy – ke stažení ZDE
  • Nejčastěji kladené otázky– ke stažení ZDE
  • Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023–2024 – ke stažení ZDE
  • Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023–2024 – ke stažení ZDE

Podmínky čerpání podpory, vymezení oprávněných žadatelů a často kladené dotazy naleznete na webu hl. m. Prahy na adrese: Pomoc Pražanům (praha.eu)

Veškeré žádosti o příspěvky z Fondu Solidarity a Balíčku Pražana je třeba doručit k rukám paní Renáty Lukešové vždy do posledního pracovního dne v měsíci předcházejícímu datu splatnosti částky (např. lyžařský výcvik má být uhrazen v únoru = je třeba o příspěvek požádat nejpozději poslední pracovní den v lednu). O schválení žádosti školou a zřizovatelem budete vyrozuměni během následujícího měsíce.