Týdenní plány

Týden 27.3.2023 - 31.3.2023

Český jazyk a literatura

Vyučující Michal Střítezský

Přídavná jména - shrnutí + Zájmena - úvod (rozpoznání ve větě + druhy)
+jazykový rozbor

Poznámka

-stř. 29.3. (VI.A, VI.C) a čtv 30.3. (VI.B) = ústní zkoušení - přídavná jména (pravopis v koncovkách a zdvojené souhlásky v příponě) = cvičení v učebnici str.31/cv.6, str.33/cv.5, cv.8, str.34/cv.2, str.42/cv.2 (viz příloha) + 3 cvičení z pracovního listu (viz příloha)
-pá 31.3. = písemné procvičení - přídavná jména (pravopis v koncovkách a zdvojené souhlásky v příponě) = cvičení v učebnici str.31/cv.6, str.33/cv.5, cv.8, str.34/cv.2, str.42/cv.2 + 3 cvičení z pracovního listu (viz příloha)
-umět cvičení z učebnice = str.40-41/cv.6, str.37/cv.5 a 6, str.36/cv.2, str.39/cv.1, str.42/cv.1

Anglický jazyk

Vyučující Tereza Havlová

Vocabulary - Sports
Can/Can't, Could/ Couldn't

Poznámka

28.3. TEST: Can/Can't, Could/ Couldn't

Matematika

Vyučující Jakub Zvěřina
Přílohy

Přírodopis

Vyučující Jakub Holec

Úvod do měkkýšů

Poznámka

1. hodina: pozorování schránek měkkýšů
2. hodina: znaky měkkýšů

Hudební výchova

Vyučující Pavel Rudolf Plasche

1. téma roku: Zpěv, pěvecká výchova, hra na hudební nástroj
2. téma roku: Od počátků hudby až po Baroko, Opera, Klasicismus
3. téma roku: Noty, Intervaly, Stupnice, Hudební názvosloví, Nástroje

Vyučující Dalibor Havlíček

Hudební baroko - písemné zkoušení

Poznámka

Znaky, skladatelé, nejslavnější skladby

Dramatická výchova

Vyučující Pavel Rudolf Plasche

Téma roku: Improvizace v roli / Pantomima / Spolupráce / Prostorová orientace / Hlasová výchova

Tělesná výchova

Vyučující Martin Skýva

Tělesná výchova tento týden probíhá venku - důležité vhodné sportovní oblečení a obuv na ven.